:

Varför Flytspackla?

Innehållsförteckning:

 1. Varför Flytspackla?
 2. Hur används flytspackel?
 3. Måste man använda primer vid Flytspackling?
 4. Kan man ha flytspackel som golv?
 5. Vilket flytspackel ska man använda?

Varför Flytspackla?

Flytspackling är ofta ett mycket bra alternativ för att skapa jämna och släta underlag inför efterföljande ytmaterial. Det är även en bra metod för att skapa fall mot en eller flera golvbrunnar i ett våtrum.

Hur används flytspackel?

Flytspackling
 1. Rengör det gamla golvet. ...
 2. Primer för bättre underlag. ...
 3. Rumsstorlek och spacklets tjocklek. ...
 4. Blanda och spackla i jämn takt. ...
 5. Häll ut det blandade flytspacklet på golvet. ...
 6. Upprepa föregående steg tills du har tillräckligt med spackel för att fylla golvet till den nivå du önskar. ...
 7. Det nya golvet.

Måste man använda primer vid Flytspackling?

Prima innan du spacklar Primern behövs för att ge bra vidhäftning mellan underlag och spackel/avjämningsmassa. Primern binder damm och lösa partiklar och hindrar att luftbubblor stiger upp från underlaget och bildar blåsor på ytan.

Kan man ha flytspackel som golv?

Flytspackling är en metod som används för att få ett nytt jämnt undergolv. Ett flytspacklat golv är ett bra underlag för läggning av exempelvis keramikplattor men kan även bli ett färdigt golv utan någon annan beläggning. Metoden är relativt enkel och är man bara noggrann så kan man få väldigt fina resultat.

Vilket flytspackel ska man använda?

Om du ska spackla en plan yta så är fortfarande flytspackel att föredra men om du vill testa ge dig på att bygga fall så rekommenderar vi att du testar ROT bruk då det enligt oss är lättare att få till fall med eftersom det inte rinner ut utan det går att arbeta mer med detta innan det härdar.