:

Vad är mitt företagsnamn enskild firma?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är mitt företagsnamn enskild firma?
  2. Vad kostar det att registrera ett företagsnamn?
  3. Hur byter man suppleant?
  4. Hur gör man för att registrera ett företagsnamn?
  5. Kan man ändra SNI kod?

Vad är mitt företagsnamn enskild firma?

Du har skydd för ditt företagsnamn för den verksamhet som du har registrerad. För att vi ska kunna bedöma om vi kan godkänna ditt namnförslag måste du därför beskriva verksamheten i detalj. Ditt företagsnamn får inte bara beskriva den verksamhet som du håller på med, till exempel Cykelverkstaden.

Vad kostar det att registrera ett företagsnamn?

Starta enskild näringsverksamhet
ÄrendeE-tjänstBlankett
Registrera dig som enskild näringsidkare1 1001 400
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck9001 100
Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck9001 100

Hur byter man suppleant?

VD och styrelseordförande inte får byta ut suppleanten i styrelsen i förtid. Endast bolagsstämman eller den som annars har utsett suppleanten får anmäla att uppdraget ska upphöra i förtid.

Hur gör man för att registrera ett företagsnamn?

Du kan anmäla företagsnamnet till Bolagsverket via verksamt. se eller på en blankett. Det är viktigt att det företagsnamn du väljer går att skilja från andra företagsnamn och varumärken....Anmäl företagsnamnet
  • en enskild näringsidkare.
  • ett aktiebolag.
  • ett handelsbolag.
  • ett kommanditbolag.

Kan man ändra SNI kod?

Via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se kan du: Ändra eller lägga till SNI-koder. Du kan söka fram koder via SNI-sök.