:

Kan man mäta radon själv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man mäta radon själv?
 2. Vad kostar det att mäta radon?
 3. Hur går en radonmätning till?
 4. Vad mäter man radon med?
 5. Hur mycket radon är farligt?
 6. Vad kostar en Radonbesiktning?
 7. Hur mäter man radon i marken?
 8. Hur placerar man Radondosor?
 9. Hur ska Radonmätare placeras?
 10. Hur vet man om det är blåbetong i huset?
 11. Vad gör man om man har radon i huset?
 12. Hur mycket kan man sänka radonhalten?
 13. Hur gör man Radonsanering?
 14. Var finns det radon?
 15. Hur lång tid tar det att få svar på radonmätning?
 16. Hur många Radondosor behövs?
 17. Hur många hus har radon?

Kan man mäta radon själv?

Radonmätning av inomhusluft kan göras på tre sätt; genom en snabbmätning, en långtidsmätning eller ett hembesök. Långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta. ... Enklast mäter du radonet själv.

Vad kostar det att mäta radon?

Långtidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor 400 kr. Extra mätdosa 143 kr. Korttidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor (7 dagar) 510 kr. Extra mätdosa 175 kr.

Hur går en radonmätning till?

Att mäta radon
 1. Beställ dina radonmätare (mätdosor) via ett ackrediterat mätlaboratorium. ...
 2. Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar, i minst två rum. ...
 3. När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman, tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.
 4. Efter några veckor får du mätresultaten.

Vad mäter man radon med?

Vanligtvis mäter man radon med hjälp av så kallade radondosor. Dessa är små dosor som man placerar runt om i bostaden eller på arbetsplatsen under en viss tidsperiod för att se vilka radonvärden som finns i just de rum där mätning utförs.

Hur mycket radon är farligt?

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Om du röker eller tidigare har rökt är riskerna med radon större än för den som inte rökt.

Vad kostar en Radonbesiktning?

Här gör vi radonbesiktningar Vi är för närvarande verksamma i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro. I Östergötland jobbar vi också – men där tar vi på grund av restider 2.900 kr inkl. moms för besiktningen.

Hur mäter man radon i marken?

Antal mätare väljer du efter hur stor markyta som ska mätas. Normalt sett räcker det med 2 st för en vanlig villatomt. Gräv ner mätarna på 70–100 cm djup, allra helst för hand. I botten av hålet bör en bädd av singel eller grus läggas ut, för att öka markluftens möjlighet att röra sig.

Hur placerar man Radondosor?

Placera radondosorna:
 1. hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla.
 2. minst 25 cm från golv, tak eller vägg.
 3. minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla.
 4. minst 0,5 m från frånluftsdon.
 5. ej i våtutrymme.

Hur ska Radonmätare placeras?

Radonmätaren ska inte utsättas för starka luft- strömmar eller hög värme. Den ska därför inte placeras närmare än 1,5 m från tilluftsdon, yt- terdörr eller fönster, värmeelement eller annan värmekälla och inte närmare än 0,5 m från från- luftsdon.

Hur vet man om det är blåbetong i huset?

För att identifiera blå lättbetong bör man först mäta radonhalten i huset. Om mätningen visar förhöjda värden och huset är byggt under den aktuella tidsperioden (1929-1975) bör man anlita en radonkonsult som med en gammamätare kan särskilja eventuell blåbetong från andra byggnadsmaterial.

Vad gör man om man har radon i huset?

Om radonhalten är hög görs detta lämpligen genom att installera en radonsug eller radonbrunn. Ett dyrare alternativ är att förse huset med ett FT-system, vilket kan vara lämpligt om byggnadsmaterialet avger mer radon till inomhusluften än vad som kommer från marken.

Hur mycket kan man sänka radonhalten?

En grov tumregel är att om radonhalten i vattnet är 1000 Bq/l ger det ett tillskott på 100 Bq/m3 till inomhusluften. Har du radonhalter över 1000 Bq/l i din privata brunn i ett hus där du bor permanent bör du vidta åtgärder för att sänka halten. Oftast räcker det att vattnet luftas kraftigt med en radonavskiljare.

Hur gör man Radonsanering?

I de flesta fall räcker det med att installera en radonavskiljare. Genom att lufta vattnet kraftigt med en radonavskiljare försvinner en stor del av radonet. Boverket har tagit fram broschyren "Åtgärder mot radon i bostäder" som innehåller information om vad radon är och hur du kan åtgärda radon i en bostad.

Var finns det radon?

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus om huset är otätt mot marken.

Hur lång tid tar det att få svar på radonmätning?

Efter sjävla mätperiodens avslut (korttid minst 10 dagar, långtid minst 60 dagar) tar postgång och laboratorietid cirka 3 veckor.

Hur många Radondosor behövs?

På högre våningsplan ska minst två radondosor placeras på varje våningsplan. På våningsplan större än 500 m2 ska en ytterligare dosa placeras per 250 m2. I källarplan ska minst en radondosa placeras i varje rum där personal vistas mer än 50 timmar per år.

Hur många hus har radon?

Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Man räknar med att 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Bor du i ett hus som är drabbat kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald.