:

Varför SNI?

Innehållsförteckning:

  1. Varför SNI?
  2. Varför behövs SNI-kod?
  3. Hur många SNI-koder kan ett företag ha?
  4. Varför ska man registrera sitt företag?
  5. Måste man ange SNI-kod?
  6. Kan ett företag ha flera SNI-koder?
  7. Vad är företagskod?
  8. Måste man lägga till SNI kod?
  9. Hur ändrar man SNI kod?

Varför SNI?

SNI-2007 står för svensk näringsgrensindelning och är ett sätt att kategorisera företag inom olika industrier med hjälp av femsiffriga koder. SNI-2007 är den standard som gäller i Sverige från 2008 och ingår i ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer som utgår från EU:s näringsgrensstandard NACE.

Varför behövs SNI-kod?

När du registrerar ditt företag hos Skatteverket ska du ange SNI-koder. En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistiska centralbyrån (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med.

Hur många SNI-koder kan ett företag ha?

Det är viktigt att koderna är aktuella, och visar vilken verksamhet som företaget har i dagsläget. Det finns ingen begränsning för hur många SNI-koder en verksamhet kan ha.

Varför ska man registrera sitt företag?

Alla företagsformer utom de som bedriver enskild näringsverksamhet måste registreras hos Bolagsverket för att kunna starta sin verksamhet. Vill du som bedriver enskild näringsverksamhet skydda ditt företagsnamn behöver du även registrera dig hos Bolagsverket.

Måste man ange SNI-kod?

När du registrerar ditt företag hos Skatteverket ska du ange SNI-koder. En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistiska centralbyrån (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med.

Kan ett företag ha flera SNI-koder?

Det är viktigt att koderna är aktuella, och visar vilken verksamhet som företaget har i dagsläget. Det finns ingen begränsning för hur många SNI-koder en verksamhet kan ha.

Vad är företagskod?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistiska centralbyrån (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Måste man lägga till SNI kod?

Det kan ofta behövas fler än en sni-kod för att verksamheten ska kunna beskrivas på rätt sätt. När ett företag tar upp en ny verksamhet ska även denna SNI-kod läggas till. Det är viktigt att koderna är aktuella, och ger en rättvisande bild av företaget.

Hur ändrar man SNI kod?

Via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se kan du: Ändra eller lägga till SNI-koder. Du kan söka fram koder via SNI-sök.