:

Vad är LNB Viasat?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är LNB Viasat?
  2. Vad är LNB?
  3. Vad gör LNB?
  4. Vad betyder DiSEqC?

Vad är LNB Viasat?

På detta vis kan LNB:t ta emot radiosignaler som är både horisontellt och vertikalt polariserade. Grundregeln är att ett (1) LNB bara kan ta emot en (1) satellit och kopplas till en (1) digital-TV-mottagare. Det sistnämnda gäller eftersom digital-TV-mottagaren styr hur LNB:t ska ta emot signalen.

Vad är LNB?

LNB ( Low Noise Block converter) vilket också brukar kallas "mikrovågshuvud" används för att ta emot de svaga satellitsignalerna som koncentreras i parabolens focus. ... Det är mycket viktigt att LNB:ns matarhorn är placerat i parabolens absoluta focus, måste vara på millimetern när för att erhålla optimal mottagning.

Vad gör LNB?

Parabolhuvudet (LNB) är parabolens satellitmottagare. Den konverterar signaler från olika frekvenser till en frekvens som kan läsas av din box.

Vad betyder DiSEqC?

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) är ett kommunikations protokoll som används mellan satellitmottagare och extern utrustning, tex för att styra switchar och positionerare till motorstyrningsenheter. DiSEqC har utvecklats av Eutelsat.