:

Hur många vårdcentraler finns i Skåne?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många vårdcentraler finns i Skåne?
  2. Hur tar man reda på vilken vårdcentral man tillhör?
  3. Hur kan man byta vårdcentral?
  4. Vad innebär det att vi har valfrihet inom vården?
  5. Hur fungerar vårdgarantin?
  6. Hur ser jag var jag är listad?
  7. Hur byter man vårdcentral 1177?

Hur många vårdcentraler finns i Skåne?

Undersökningen omfattar totalt 1051 vårdcentraler, varav 446 drivs i privat regi. Närmare 80 000 personer har besvarat enkäten. I Skåne ingår 149 vårdcentraler i undersökningen. 44 procent av dem drivs i privat regi.

Hur tar man reda på vilken vårdcentral man tillhör?

Du kan se vilken hälsocentral du tillhör genom att logga in på 1177.se. När du är inloggad kan du också byta hälsocentral. I och med att du använder e-legitimation blir ditt byte godkänt direkt.

Hur kan man byta vårdcentral?

Du kan byta vårdcentral genom att lista dig på den du vill tillhöra. Listningen från den tidigare vårdcentralen försvinner då automatiskt. Du kan byta vårdcentral hur många gånger du vill.

Vad innebär det att vi har valfrihet inom vården?

Patienter kan på många områden fritt välja vårdgivare i Region Stockholm. För öppenvård och listning hos husläkare gäller valfriheten både inom och utanför den egna regionen. Syftet är att man som patient har möjlighet att välja en vårdgivare som passar de egna behoven.

Hur fungerar vårdgarantin?

Vårdgarantin. Den lagstadgades vårdgarantin. Vårdgarantin beskriver hur lång tid du som patient som längst ska behöva vänta på att få komma på besök, behandling eller operation i primär- och specialistvården. Den 1 januari 2019 förstärktes den lagstadgade vårdgarantin.

Hur ser jag var jag är listad?

I 1177 Vårdguidens e-tjänster under menyvalet vårdmottagningar kan du se vilken vårdcentral du är listad på och göra ett nytt vårdval.

Hur byter man vårdcentral 1177?

Logga in till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid inloggning krävs ett bankID eller Freja eID Plus. Det går även bra med Telias e-legitimation med kort. För att byta vårdcentral finns valet Välj/ändra vårdval.