:

Vilka partier styr i Örebro kommun?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka partier styr i Örebro kommun?
 2. Vem är kommunfullmäktige i Örebro?
 3. Hur många jobbar i Örebro kommun?
 4. Vem styr Kumla kommun?
 5. Hur många bor i Örebro tätort?
 6. Vad är kommunfullmäktige för något?
 7. Hur många 80 åringar finns i Örebro?
 8. Hur många invånare har Örebro 2021?
 9. Vad är skillnaden mellan kommunalråd och fritidspolitiker?
 10. Vad är det för skillnad på ett kommunalråd och en fritidspolitiker?
 11. Hur många 70 åringar finns i Örebro?
 12. Hur stor är Örebro?
 13. Hur ofta har kommunfullmäktige sammanträden?

Vilka partier styr i Örebro kommun?

Majoriteten i Örebro kommun består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Vem är kommunfullmäktige i Örebro?

Kommunfullmäktige
Presidium 2018–2022
OrdförandeSJan Zetterqvist
Förste vice ordförandeSEva Eriksson
Andre vice ordförandeMUlf Södersten

Hur många jobbar i Örebro kommun?

Örebro
ÖrebroSverigemedelUtveckling
Antal anställda: 2 525
Örebro kommun
Antal årsarbetande: 11 224
44 90246 731Created with Raphaël 2.1.0

Vem styr Kumla kommun?

I Kumla kommun heter kommunstyrelsens ordförande Andreas Brorsson (S), han är också kommunalråd. Kommunstyrelsens vice ordförande heter Annica Sjöqvist (S), hon är vårt andra kommunalråd.

Hur många bor i Örebro tätort?

Örebro (uttal (info)) är en tätort vid Hjälmarens västra strand i Närke, samt centralort i Örebro kommun och residensstad i Örebro län. Örebro är Sveriges sjunde största tätort med 1-12-31 ) invånare i tätorten, och kommunen har 156 381 invånare (2020).

Vad är kommunfullmäktige för något?

Kommunfullmäktige styr och beslutar Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Hur många 80 åringar finns i Örebro?

Antalet invånare i pensionsålder 65 år och äldre, beräknas öka med i genomsnitt cirka 460 per år. Antalet äldre invånare 80 år och äldre, beräknas öka kraftigast fram till 2030. Totalt en ökning med hela 57 procent fram till 2030, från dagens 7 100 till 11 300 äldre år 2030.

Hur många invånare har Örebro 2021?

Befolkning kvartalssiffror
Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2021 och folkmängd 30 juni 2021
Örebro156 295-154
Örebro län305 653-143
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2020 och folkmängd 31 december 2020

Vad är skillnaden mellan kommunalråd och fritidspolitiker?

Kommunfullmäktige utser bland kommunstyrelsens övriga ledamöter ett kommunalråd som företräder den politiska oppositionen, ett oppositionsråd. Övriga politiker är så kallade fritidspolitiker. Det innebär att de har en annan huvudsaklig sysselsättning vid sidan av sitt förtroendeuppdrag.

Vad är det för skillnad på ett kommunalråd och en fritidspolitiker?

Kommunalråd är en förtroendepost i kommunen. Kommunalråden är hel- eller deltidsarvoderade, detta till skillnad från de flesta andra förtroendevalda i kommunen, som är fritidspolitiker.

Hur många 70 åringar finns i Örebro?

Antalet invånare i pensionsålder 65 år och äldre, beräknas öka med i genomsnitt cirka 460 per år. Antalet äldre invånare 80 år och äldre, beräknas öka kraftigast fram till 2030. Totalt en ökning med hela 57 procent fram till 2030, från dagens 7 100 till 11 300 äldre år 2030.

Hur stor är Örebro?

533 mi² Örebro/Area Här bor cirka 155 000 personer på en yta av 1 380,1 km² (landareal). I kommunen finns invånare från cirka 165 olika länder. Själva staden Örebro är drygt 700 år gammal. Slottet började byggas redan på 1200-talet.

Hur ofta har kommunfullmäktige sammanträden?

Kommunfullmäktiges presidium Kommunfullmäktige sammanträder i Stadshusets fullmäktigesal ungefär var tredje måndag. Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet.