:

Vilka försäkringar har Lärarförbundet?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka försäkringar har Lärarförbundet?
  2. När ska man teckna gravid försäkring?
  3. Kan man teckna barnförsäkring innan barnet är fött?

Vilka försäkringar har Lärarförbundet?

Lärarförsäkringar erbjuder dig som ny medlem ett grundläggande försäkringsskydd. Försäkringarna är gratis de första tre månaderna. Som ny medlem i Lärarförbundet blir du erbjuden ett grundskydd av försäkringar. I grundskyddet ingår olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring och hemförsäkring.

När ska man teckna gravid försäkring?

Du bör välja och betala för en gravidförsäkring före ditt rutinultraljud eftersom vissa bolag ersätter diagnoser som barnet har och som visar sig på rutinultraljudet i vecka 18-20. En förutsättning är att försäkringen är tecknad och betald före ultraljudet.

Kan man teckna barnförsäkring innan barnet är fött?

Om du har Gravidförsäkring Gratis måste barnförsäkringen betalas innan barnet är fött. Om du har en Gravidförsäkring Large måste barnförsäkringen betalas innan barnet är 14 dagar gammalt. Om ditt barn föds för tidigt, måste du själv ringa vår kundservice inom 14 dagar från födseln och teckna barnförsäkringen.