:

Vad kostar takrännor?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar takrännor?
 2. Hur sätter jag upp hängrännor?
 3. Hur mycket ska en ränna luta?
 4. Hur mäts hängränna?
 5. Vilka hängrännor är bäst?
 6. Hur långa hängrännor finns det?
 7. Hur sätter man Rännkrokar?
 8. Hur långa är hängrännor?
 9. Hur lång kan en hängränna vara?
 10. Vilka stuprör?
 11. Vilken bredd på hängränna?
 12. Hur skarvar man stuprör?
 13. Hur såga stuprör?
 14. Hur sätter man stuprör?
 15. Hur sätter man en Vindskiva?
 16. Hur skarva Takfotsplåt?
 17. Hur långt ska plåten sticka ut över hängrännan?

Vad kostar takrännor?

Vattenavrinning – När du byter tak kan det vara lika bra att också byta ut alla hängrännor och stuprör samt alla hållare till dessa. På ett 150 kvadratmeterstak bör du räkna med 40 kronor för detta.

Hur sätter jag upp hängrännor?

De nya rännkrokarna ska sättas upp högst 60 cm från varandra. De fälls in nederst på takstolarna eller nederst på takfoten eller takfotsbrädorna. De nya hängrännorna ska sättas med ett fall på minst 2,5 mm per meter och de yttersta krokarna ska sättas 10 cm från gaveln på varje sida.

Hur mycket ska en ränna luta?

Rännans lutning mot stupröret ska vara ca 5 mm per 1000 mm hängränna för att garantera effektiv vatten avrinning, se figur.

Hur mäts hängränna?

Antal stuprör Första och sista rännkrok monteras 10 cm från respektive rännkant. Vid huslängder upp till 10 m, lutar hängrännan i en riktning. Vid taklängder mellan 10 och 20 meter behövs 2 stuprör. Då ska rännans högsta punkt vara på mitten och luta mot vardera stuprör.

Vilka hängrännor är bäst?

Välja hängrännor och stuprör För mindre tak går det bra med 100 mm rännor med 75 mm breda stuprör. Är huset däremot riktigt stort, kan det behövas större dimensioner för att avrinningen ska bli adekvat. Då behövs ofta 150 mm rännor respektive 100 mm rör.

Hur långa hängrännor finns det?

Upp till 50 m2 ska hängrännan vara 100 mm och stupröret 75 mm. Är taket mellan 50 m2-100 m2 ska hängrännan vara 125 mm och stupröret 87 mm. Större tak än 100 m2 ska ha hängränna på 150-190 mm och ett stuprör på 100 mm. Stuprören placeras normalt i alla ytterhörn.

Hur sätter man Rännkrokar?

En variant på rännkrokar är de som inte behöver bockas. Dessa skruvas direkt på takfotsbrädan och går att justera i vinkel så att rännan hänger rakt. Montera då första rännkroken 100 mm från takslutet och den sista, även den 100 mm från takslutet, men så mycket lägre som det totala fallet ska vara.

Hur långa är hängrännor?

Hängrännor kallas ibland även "stuprännor". Det är den del av takavvattningen som sitter vid takfoten och samlar upp vatten från taket för att sedan kunna leda bort det via stuprör på ett kontrollerat sätt. Vi kan tillverka hängrännor i valfri längd upp till 6 meter.

Hur lång kan en hängränna vara?

Upp till 50 m2 ska hängrännan vara 100 mm och stupröret 75 mm. Är taket mellan 50 m2-100 m2 ska hängrännan vara 125 mm och stupröret 87 mm. Större tak än 100 m2 ska ha hängränna på 150-190 mm och ett stuprör på 100 mm. Stuprören placeras normalt i alla ytterhörn.

Vilka stuprör?

Välja hängrännor och stuprör För mindre tak går det bra med 100 mm rännor med 75 mm breda stuprör. Är huset däremot riktigt stort, kan det behövas större dimensioner för att avrinningen ska bli adekvat. Då behövs ofta 150 mm rännor respektive 100 mm rör.

Vilken bredd på hängränna?

Storlek på Hängränna De vanligaste storlekarna för en halvrund hängränna är 100, mm förekommer oftast på mindre skärmtak och förråd. 125 mm är storleken som vanligtvis används till villor. 150 mm används på alla större tak, gäller samtliga former av byggnader.

Hur skarvar man stuprör?

I vissa rännkrokar bockas krokens ände runt rännkanten. I andra snäpper man fast rännan i kroken. För att skarva hängrännorna används rännskarvar som håller ihop de två rännorna med varandra. Avsluta med en ränngavel.

Hur såga stuprör?

Hängrännan kan lätt sågas av med en bågfil. Men sticksågen kan göra det lika bra, och med lite mindre ansträngning. Såga in från kanten av hängrännan, och följ den runt böjen över till den motsatta sidan. Rännan måste hållas fast ordentligt under tiden.

Hur sätter man stuprör?

Stuprören sitter i rörsvep som monteras direkt på fasaden. I träfasad skruvas rörsvepen fast och i stenfasad pluggas och skruvas de fast. Rörsvepen ska sitta med max 2 m mellanrum och man ska minst ha två rörsvep per stuprör. Vid tegelfasad, skruva rörsvepet i en sten och inte i fogen.

Hur sätter man en Vindskiva?

Värt att veta om vindskivor
 1. Lossa vattbrädan och vindskivorna med en klohammare eller kofot. ...
 2. Mät noga ut styckenas längd och dimension. ...
 3. Med en smygvinkel mäter du ut vinkeln där vindskivorna möts i nocken. ...
 4. Var noga med att hålla kvar smygvinkeln och för över måttet på vindskivorna med en blyertspenna.

Hur skarva Takfotsplåt?

På takfoten monteras Kerabit Takfotsplåt. För det bästa och mest långlivade slutresultatet är det möjligt montera en separat ca 220– 250 mm bred remsa av underlagsmembran under takfotsplåten. Plåtarnas skarvar ska överlappa minst 50 mm. Fäst skarven med två spikar eller skruvar.

Hur långt ska plåten sticka ut över hängrännan?

Till tak ska du använda en vit, profilerad plastprofil. Den finns i olika längder och den kan kapas med en fintandad fogsvans eller sticksåg. Skjut in den mot husets vägg så långt det går innan du börjar skruva. Kom ihåg att den ska sticka ut ca tre cm över hängrännan.