:

Vad är affärsrådgivning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är affärsrådgivning?
 2. Hur blir man affärsrådgivare?
 3. Vad krävs för att bli rådgivare?
 4. Hur mycket tjänar en rådgivare på bank?
 5. Vad krävs för att bli redovisningsekonom?
 6. Hur blir jag banktjänsteman?
 7. Vad gör en rådgivare på bank?
 8. Vad gör man när man jobbar på bank?
 9. Är det lätt att få jobb som redovisningsekonom?
 10. Vad krävs för att bli företagsrådgivare?
 11. Vad gör en bank tjänsteman?
 12. Hur blir man rådgivare på bank?
 13. Vad ska man plugga om man vill jobba på bank?
 14. Hur mycket tjänar man när man jobbar på bank?
 15. Måste man vara auktoriserad revisor?
 16. Hur svårt är det att bli auktoriserad revisor?
 17. Hur mycket tjänar man på att vara ekonom?
 18. Hur kan man bli redovisningskonsult?
 19. Vilka jobbar på banker?

Vad är affärsrådgivning?

I affärsrådgivning kan ett eller flera delar av verksamheten behöva granskas och det kan handla om exempelvis skatterådgivning, lönsamhetsrådgivning eller rådgivning till styrelse/företagsledning. Rådgivningen kan omfatta allt från en genomgång av verksamheten till en analys inför framtida ekonomiska satsningar.

Hur blir man affärsrådgivare?

Många universitet och högskolor både i Sverige och utomlands erbjuder relevanta utbildningar för detta yrke. Om du vill arbeta som affärsrådgivare inom den gröna sektorn, kan utbildningar som Ekonomi-Hållbar utveckling eller Lantmästarprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitetet vara lämpliga.

Vad krävs för att bli rådgivare?

Rådgivare har vitt skilda utbildningsbakgrund, vissa har lång högskoleutbildning bakom sig och andra har lång gedigen arbetslivserfarenhet. Lämpliga utbildningar för rådgivare kan finnas bland annat på högskolor/universitet och inom Yrkeshögskolan.

Hur mycket tjänar en rådgivare på bank?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201634 700 kronor43 600 kronor
201735 200 kronor43 500 kronor
201836 200 kronor44 000 kronor
201936 600 kronor45 800 kronor

Vad krävs för att bli redovisningsekonom?

Många ekonomer som vill arbeta inom redovisning börjar sin karriär som redovisningsassistent eller ekonomiassistent och kan efter några år avancera till redovisningsekonom. Men du kan också studera företagsekonomi på högskola, universitet eller yrkeshögskola och på den vägen få jobb som redovisningsekonom direkt.

Hur blir jag banktjänsteman?

För att jobba som en banktjänsteman så ska krävs det oftast att du har en högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik, men du kan få jobb även med en gymnasieexamen.

Vad gör en rådgivare på bank?

Man arbetar till exempel med in- och utlåning, köp och försäljning av värdepapper, utlandsbetalningar och krediter. Ekonomisk rådgivning är ett stort arbetsområde som växer. ... I rollen som bankrådgivare ingår också att ha förmåga att göra kunden medveten om vilka risker som finns, till exempel vid handel med värdepapper.

Vad gör man när man jobbar på bank?

In- och utlåning, köp och försäljning av värdepapper, regelverksefterlevnad, riskanalys, utlandsbetalningar och krediter är exempel på sådant en banktjänsteman arbetar med. Den höga IT-nivån inom bankerna gör också att branschen anställer många med goda IT- kunskaper.

Är det lätt att få jobb som redovisningsekonom?

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt liten konkurrens om jobben som redovisningsekonom under det närmaste året. Även om det utbildas många inom ekonomiområdet är det oftast lätt att få jobb – framför allt för erfarna redovisningsekonomer.

Vad krävs för att bli företagsrådgivare?

Du har mycket goda kunskaper och erfarenhet av arbete med krediter. Vi vill att du har eftergymnasial utbildning eller motsvarande, Swedsec samt bolånelicens är ett krav.

Vad gör en bank tjänsteman?

Kort om banktjänstemän Som banktjänsteman har man ofta ett utåtriktat arbete med mycket kontakt med kunder. In- och utlåning, köp och försäljning av värdepapper, regelverksefterlevnad, riskanalys, utlandsbetalningar och krediter är exempel på sådant en banktjänsteman arbetar med.

Hur blir man rådgivare på bank?

blir du bankrådgivare och banktjänsteman
 1. Eftergymnasial utbildning. De flesta som anställs har högskoleutbildning inom ekonomi. Yrkeshögskolan har också utbildning till bank- och försäkringsrådgivare. ...
 2. Gymnasieutbildning. Exempel på grundutbildning mot yrket är bland annat, ekonomiprogrammet. Utbildningsguiden.

Vad ska man plugga om man vill jobba på bank?

De flesta som anställs har högskoleutbildning inom ekonomi. Yrkeshögskolan har också utbildning till bank- och försäkringsrådgivare.

Hur mycket tjänar man när man jobbar på bank?

Medellönen för bankanställda är 56.998 kronor i månaden, runt 4.000 kronor högre än medellönen för ekonomer i allmänhet, som ligger på 52.911 kronor i månaden.

Måste man vara auktoriserad revisor?

Auktorisation meddelas för 5 år i taget. Man måste inte vara auktoriserad revisor för att arbeta som revisor i Sverige. Däremot finns det situationer där lagen ställer krav på att en juridisk person ska använda sig av en auktoriserad revisor eller godkänd revisor.

Hur svårt är det att bli auktoriserad revisor?

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov hos Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen ska bestå av att du har minst en kandidatexamen (180 hp) i valfritt ämne från universitet eller högskola.

Hur mycket tjänar man på att vara ekonom?

6-10 år efter examen är månadslönen (median) för en civilekonom/ekonom 44 300 kr och medianlönen 16-20 år efter examen är 51 300 kr. Lönerna är i regel högre inom privat sektor.

Hur kan man bli redovisningskonsult?

Det finns tre sätt att uppfylla kraven: Du har en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier). Du behöver också arbeta på en redovisnings- eller revisionsbyrå och ha minst tre års praktik som extern redovisningskonsult.

Vilka jobbar på banker?

Exempel på yrken inom bank & finans
 • Bankrådgivare.
 • Bankman.
 • Finansanalytiker.
 • Företagsrådgivare.
 • Privatrådgivare.