:

Hur kontakta Skatteverket?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kontakta Skatteverket?
  2. Hur ser jag mitt skattekonto?
  3. Vad betyder saldo på skattekonto?
  4. Hur gör man Fyllnadsinbetalning av skatt?
  5. När ringa Skatteverket?

Hur kontakta Skatteverket?

8~ 851 60 Swedish Tax Agency/Customer service

Hur ser jag mitt skattekonto?

Du kan alltid se saldo och kontohistorik i e-tjänsten Skattekonto. Men du kan också beställa ett utdrag från skattekontot som skickas till dig med post eller till din digitala brevlåda. Kontohistoriken visar samtliga bokförda transaktioner på skattekontot under valt tidsintervall.

Vad betyder saldo på skattekonto?

Avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon händelse på kontot utöver registrering av ränta. Vid avstämning av kontot läggs räntan till saldot på kontot och det saldo som uppkommit vid avstämningen ränteberäknas. Detta innebär att ränta räknas på räntan.

Hur gör man Fyllnadsinbetalning av skatt?

Skattekonto och slutlig skatt Du kan göra en egen inbetalning, tidigare kallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto för att inte få underskott och kostnadsränta. Inbetalningen kan göras digitalt eller på särskilt inbetalningskort som du beställer via Beställningstjänsten.

När ringa Skatteverket?

8~ 851 60 Swedish Tax Agency/Customer service