:

Vad kan 1177 hjälpa till med?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan 1177 hjälpa till med?
  2. Är 1177 anonymt?
  3. Vad är 1177 för källa?
  4. Kan man Maila 1177?
  5. Vem granskar 1177?
  6. Hur trovärdig är 1177?
  7. Kan man maila sin vårdcentral?
  8. Vem grundade 1177?
  9. Hur startade 1177?

Vad kan 1177 hjälpa till med?

Om 1177 Vårdguiden på telefon 1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Är 1177 anonymt?

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs. Beroende på i vilken region ditt samtal tas emot kan du läsa anteckningar från samtalet i din journal som du når genom att logga in på 1177.se. Det gäller för majoriteten av alla regioner.

Vad är 1177 för källa?

Innehållet på 1177.se är faktagranskat i flera led och produceras i samarbete med sakkunniga som är verksamma ute i vården. Därför är 1177.se en tillförlitlig och bra källa till kunskap när det gäller frågor som rör vård, hälsa och sjukdom. Använd gärna 1177.se när du skriver medicinska artiklar.

Kan man Maila 1177?

Mail, maila – skriv inte (A-Ö) - 1177 Vårdguiden.

Vem granskar 1177?

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är nu klar med sin granskning av händelsen då inspelade samtal till 1177 fanns tillgängliga oskyddade på internet. 2019 gjorde uppgifter i massmedia gällande att inspelade samtal till rådgivningsnumret 1177 legat tillgängliga utan lösenordsskydd eller annan säkerhet på en webbserver.

Hur trovärdig är 1177?

Innehållet på 1177.se ska vara relevant, trovärdigt och faktagranskat. Det ska också vara tillgängligt, både tekniskt och språkligt. 1177.se har inte resurser att kvalitetssäkra de texter eller studier som i så fall skulle marknadsföras.

Kan man maila sin vårdcentral?

Genom att logga in på 1177.se kan du på ett enkelt sätt kontakta vården när det passar dig. Du kan skicka meddelanden till din vårdcentral, mot- tagningar, kliniker och folktandvården och även be dem att kontakta dig. Du kan i många fall också både boka, avboka och omboka tid.

Vem grundade 1177?

Under november 2013 blev tjänsten tillgänglig för hela Sverige under namnet 1177 Vårdguiden. Namnet Vårdguiden hade tidigare använts i Stockholms län. Projektet hette ursprungligen "Vårdråd per telefon" (VPT) och startades 2003 på uppdrag av Socialdepartementet och organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

Hur startade 1177?

Vårdguiden startades av dåvarande Stockholms läns landsting 2002. Ett antal andra landsting startade några år senare 1177. 2013 slogs 1177 och Vårdguiden ihop och bildade 1177Vårdguiden som ger hälsoråd och information på internet och telefon.