:

När har jag sophämtning Norrtälje?

Innehållsförteckning:

  1. När har jag sophämtning Norrtälje?
  2. När har jag sophämtning Borlänge?
  3. Vad kostar sophämtning Örnsköldsvik?
  4. När töms mitt kärl NSR?

När har jag sophämtning Norrtälje?

Permanentboende. Miva hämtar och tömmer normalt både kärlet för matavfall och kärlet för övrigt restavfall var fjortonde dag och all hämtning sker mellan kl 06-22. Med sökfunktionen ovan kan du se vilken dag vi tömmer ditt/dina sopkärl. Kontakta kundservice om du önskar en annan hämtningsintervall.

När har jag sophämtning Borlänge?

Kärlen ställs ut till tomtgräns eller farbar väg och töms med sidlastare var 14:e dag. Det kostar 1 955 kr per år.

Vad kostar sophämtning Örnsköldsvik?

Med avfall avses här avfall under kommunens ansvar enligt miljöbalkens 15 kapitel....Grundavgift.
En- och tvåfamiljshus1 297,50 kr
Fritidshus, sommar (vecka 22-39)557,50 kr
Fritidshus, vinter (vecka 46-19)825,00 kr
Verksamhet987,50 kr

När töms mitt kärl NSR?

Ditt kärl töms mellan 6:00-22:00. Bor du i villa kan du söka i vår tömningskalender. Där får du en tömningskalender för hela året. Du kan även hitta dina nästkommande tömningsdagar på Mina sidor ( gäller företag och privatpersoner).