:

När börjar Hösttidtabell?

Innehållsförteckning:

  1. När börjar Hösttidtabell?
  2. När börjar Hösttidtabellen SL?
  3. När börjar SL Vintertidtabell?
  4. När går waxholmsbåten?

När börjar Hösttidtabell?

Den 15 augusti börjar vår hösttidtabell att gälla. Våra bussar och tåg kommer till största del att köra på liknande sätt som de gjorde innan sommaren. Till hösten börjar vissa av de förstärkningsturer som inte kört under pandemin, att köra igen.

När börjar Hösttidtabellen SL?

Hösttidtabellen börjar gälla 16 augusti på våra bussar och tåg.

När börjar SL Vintertidtabell?

Den 13 december 2020 börjar de nya tidtabellerna i SL-trafiken att gälla. Waxholmsbolaget byter till vintertidtabell den 14 december.

När går waxholmsbåten?

Waxholmsbolagets båtar går varje dag året runt till hundratals bryggor mellan Arholma i norr och Landsort i söder. ca 50 fartyg är sysselsatta i Waxholmsbolagets trafik. 20 av dessa fartyg ägs av Waxholmsbolaget och resterande fartyg ägs av privata rederier, vi är en av dessa entreprenörer.