:

Varför Ung företagsamhet?

Innehållsförteckning:

 1. Varför Ung företagsamhet?
 2. Vad är UF region?
 3. Hur många UF-företag i Stockholm?
 4. Hur många jobbar på Ung företagsamhet?
 5. Vad är UF för någonting Finns det någon historik kring när det startade och varför?
 6. Vad är tanken bakom UF-företag?
 7. Vad menas med UF-företag?
 8. Hur många UF-företag finns det i Sverige?
 9. Hur många UF-företag 2020?
 10. Vad räknas som ett säljtillfälle UF?
 11. Vad gör en administratör i ett UF-företag?
 12. Vad innebär det att vara rådgivare UF?
 13. Hur lämnar man UF-företag?
 14. Vad finns det för roller i ett UF-företag?
 15. Hur mycket tjänar UF-företag?
 16. Hur många UF-företag finns i Sverige?
 17. Vem kan starta UF-företag?
 18. Hur funkar UF-företag?
 19. Vad har en administratör i lön?
 20. Vad gör en administratör i offentlig förvaltning?

Varför Ung företagsamhet?

Forskning visar att de personer som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra. Läs mer om våra resultat. På gymnasiet ökar antalet elever som driver UF-företag för varje år. I nedanstående graf syns utvecklingen de senaste 20 åren.

Vad är UF region?

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av globala Junior Achievement (JA Worldwide). Vår organisation finns i 115 länder. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande.

Hur många UF-företag i Stockholm?

– Det är glädjande att se att UF-företagandet ökar från år till år, säger Johannes Crona, regionchef Ung Företagsamhet Stockholm. 33 706 gymnasieelever driver UF-företag i Sverige läsåret 2019/2020. I Stockholm uppgår siffran till 6 172, vilket är en ökning med 273 elever sedan förra året.

Hur många jobbar på Ung företagsamhet?

- Vi var ca 30 personer anställda i hela landet och vi hade ungefär 10 000 elever som drev UF-företag.

Vad är UF för någonting Finns det någon historik kring när det startade och varför?

Som boende i Springfield, Massachusetts blev han inspirerad av 4H-klubben och deras praktiska utbildningssätt, och grundade ett program för stadsbarn att lära sig grunderna i företagande från affärer och fabriker. Idag finns JA Worldwide på sex kontinenter och i Sverige heter vi Ung Företagsamhet.

Vad är tanken bakom UF-företag?

Tanken bakom att starta upp och driva ett UF-företag är att eleven ska se fördelarna med att få en bra företagsutbildning parallellt med gymnasiestudierna. Att driva företag är komplext, och under utbildningen lär man sig både grunderna i detta, och att odla kreativiteten och entreprenörskapet.

Vad menas med UF-företag?

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Organisationen har alltså funnits i 40 år, men det allra första UF-företaget startade redan 1919 i den amerikanska delstaten Massachusetts. Vi utbildar unga i entreprenörskap.

Hur många UF-företag finns det i Sverige?

Plats: Ung Företagsamhet Sverige Hela 27 769 elever driver UF-företag läsåret 2016/2017. Samtidigt har också antalet UF-företag ökat till 8603 stycken (8243 förra året).

Hur många UF-företag 2020?

Läsåret 2020/2021 driver 34 676 gymnasieelever UF-företag i Sverige. Av dessa är 2782 i Göteborg. Antalet UF-företagare har ökat med 3 procent sedan läsåret 2019/2020. UF-företagande bedrivs på 601 gymnasieskolor i Sverige och 46 skolor i Göteborg.

Vad räknas som ett säljtillfälle UF?

Då Stockholm har så många UF-företagare delas mässan på två dagar - man ställer alltså ut under en av dagarna och dag tre sker en gemensam prisutdelning. ... Dessutom är det ett säljtillfälle då ca 600 UF-företag, fördelat på 300 företag per dag, deltar.

Vad gör en administratör i ett UF-företag?

Som admin är man spindeln i nätet och har ansvar för att det är ordning och reda på ”kontoret”. Dessutom ingår det att se till att alla trivs och har möjlighet att utvecklas i takt med ert UF-företags expansion.

Vad innebär det att vara rådgivare UF?

Att förmedla kontakter. Att följa UF-företagets ekonomiska utveckling. Att vara delaktig i UF-företagets utvärdering. Att stödja och hjälpa UF-företaget inför mässor och tävlingar.

Hur lämnar man UF-företag?

För att kunna starta ert UF-företag måste ni registrera er själva och företaget genom organisationen Ung Företagsamhet. Registret har öppet mellan den 1 september och den 1 december. Efter den 1 december är det inte möjligt att registrera sig. Tänk på ett ni måste ha en godkänd affärsidé.

Vad finns det för roller i ett UF-företag?

Exempel på olika roller i företaget Den verkställande direktören är chefen i företaget. För denna roll krävs hög social kompetens och ledarskapsförmåga. Det handlar mycket om få de andra i företaget att arbeta mot samma mål, att strukturera upp företaget och att hela tiden leda arbetet framåt.

Hur mycket tjänar UF-företag?

5,843 miljoner USD (2011) Junior Achievement/Revenue

Hur många UF-företag finns i Sverige?

Plats: Ung Företagsamhet Sverige Läsåret 2020/21 driver 34 676 gymnasieelever UF-företag runtom i Sverige.

Vem kan starta UF-företag?

UF-företagande är en utbildning där gymnasieelever under ett år får driva egna företag, med riktiga varor och tjänster och med riktiga pengar. Samtliga UF-företaget har en ansvarig UF-lärare som har utbildats av Ung Företagsamhet.

Hur funkar UF-företag?

Ett UF-företag ska sträva efter att få ett överskott på pengar (vinst). Att skänka pengar ska inte vara en del av er affärsidé Vinsten i UF-företaget är skattepliktigt och tas upp i din inkomstdeklaration. Ett UF-företag fungerar som ett riktigt företag vilket innebär att alla transaktioner måste bokföras.

Vad har en administratör i lön?

Marknadslön för Administratör Marknadslönen 2021 för en administratör ligger mellan 27 000 och 35 000 kronor per månad.

Vad gör en administratör i offentlig förvaltning?

Planerar, utreder och handlägger ärenden inom offentlig sektor, företag och organisationer. Utarbetar rapporter, utredningar m.m. Utformar direktiv och förordningar samt utövar tillsyn.