:

Hur länge är Gu öppet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge är Gu öppet?
 2. Hur länge får man låna en bok GU?
 3. Vad är Supersök?
 4. Hur länge får man låna kursböcker?
 5. Vem får låna på universitetsbibliotek?
 6. Hur hittar man en vetenskaplig artikel?
 7. När öppnar biblioteken igen?
 8. Hur länge får man låna en bok Stockholm?
 9. Vad betyder Daglån?
 10. Kan man låna kurslitteratur på biblioteket?
 11. Vad är typiskt för en vetenskaplig text?
 12. Vad ska ingå i en vetenskaplig artikel?
 13. Har biblioteken öppnat?
 14. Hur länge kan man reservera en bok?
 15. Får man låna böcker på alla bibliotek?
 16. Vad är hemlån?

Hur länge är Gu öppet?

Våra bibliotek GU-kort krävs för att komma in när biblioteket är öppet. Biblioteket är obemannat. Biblioteket är bemannat 10:00-12:00 på vardagar. Övriga öppettider är biblioteket obemannat och GU-kort vid Naturvetenskapliga fakulteten eller Sahlgrenska akademin krävs för att komma in.

Hur länge får man låna en bok GU?

Lån för annans räkning utlämnas endast om uppdraget kan styrkas. Lånetiden varierar för olika typer av material. Normalt är lånetiden för kursböcker 14 dagar och för övriga böcker 30 dagar. Lånetiden kan i allmänhet förlängas för litteratur som inte är efterfrågad av annan låntagare.

Vad är Supersök?

Använd Supersök för att hitta böcker. I Supersök kan du söka efter allt material som köpts in av Göteborgs universitetsbibliotek efter år 1976. Filtrera på Böcker för att avgränsa din sökning.

Hur länge får man låna kursböcker?

Lånetiden för kursböcker är 7 dagar. Lånetiden för övriga böcker är 21 dagar. Om ingen reserverat boken du lånat kommer den lånas om, såvida den maximala lånetiden inte uppnåtts. Maximal lånetid för kursböcker är fyra månader.

Vem får låna på universitetsbibliotek?

För att kunna låna böcker behöver du ha ett Umu-kort (studenter och anställda) eller ett lånekort (privatpersoner). Du lånar själv i våra låneautomater. På biblioteken finns återlämningsautomater där du kan ett kvitto på att du har lämnat tillbaka böckerna.

Hur hittar man en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga artiklar kan du hitta t. ex. genom bibliotekets söktjänst Primo och genom sökningar i referensdatabaser. Du hittar mer information om de olika databaser som är tillgängliga inom SLU i vår databaslista.

När öppnar biblioteken igen?

Biblioteken öppnar igen 26 januari 2021 All fysisk programverksamhet är fortsatt inställd till och med .

Hur länge får man låna en bok Stockholm?

Vuxna låntagare ska låna på eget vuxenkort och personer under 18 år bör låna på eget barnkort. Lånetiden är normalt fyra veckor, men det finns undantag. Du kan låna om två gånger, men det finns undantag. Om det är fler än en person i kö på en bok är lånetiden två veckor.

Vad betyder Daglån?

Kursbok, daglån När du registrerat ditt lån kan du ta med boken in i cafédelen. Du kan dock inte ta med dig boken utanför byggnaden. Boken ska återlämnas innan stängning.

Kan man låna kurslitteratur på biblioteket?

Mycket av den kurslitteratur du behöver finns att låna på högskolan eller universitets bibliotek. ... På många universitetsbibliotek finns böcker att låna per timme. Det kan vara en lösning om kronorna inte räcker till för att köpa alla böcker du behöver.

Vad är typiskt för en vetenskaplig text?

En vetenskaplig text är skriven av en forskare för att presentera resultatet av sin forskning eller för att sammanfatta andras forskning.

Vad ska ingå i en vetenskaplig artikel?

Introduktion - Bakgrund, tidigare forskning, syfte och problemformulering. Metod - Genomgång av undersökningens metod, urval med mera. Resultat - Presentation av undersökningens resultat. Diskussion - Tolkning och slutsatser av resultatet.

Har biblioteken öppnat?

Biblioteken öppnar igen 26 januari 2021 Vi öppnar även upp möjligheten att reservera och hämta ut reserverade böcker. Inga förseningsavgifter till och med 28 februari 2021 (gäller för lån med sista återlämningsdatum från och med ). All fysisk programverksamhet är fortsatt inställd till och med .

Hur länge kan man reservera en bok?

Det brukar vara cirka 4 dagar för kursböcker och 7 dagar för 30-dagars böcker.

Får man låna böcker på alla bibliotek?

Du kan låna om två gånger, men det finns undantag. Om det är fler än en person i kö på en bok är lånetiden två veckor. Du kan lämna tillbaka på alla våra bibliotek.

Vad är hemlån?

Både hemlån och kurslitteratur kan lånas om 25 gånger om ingen ställer sig i kö. Böcker som är utlånade kan reserveras av övriga låntagare så länge som lånepolitiken/lånetiden är "Hemlån 28 dagar".