:

Vad betyder 4 streck parkering?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder 4 streck parkering?
  2. Får man stanna på privat parkering?
  3. Vad gäller vid privat parkering?

Vad betyder 4 streck parkering?

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna gatunummer. Detsamma gäller på dagar med udda datum då det är förbjudet att parkera på den sida av vägen som har udda gatunummer.

Får man stanna på privat parkering?

Enligt praxis brukar man kunna lov att stå 10 min på p-förbud för i-och urlastning, eller ca 6 minuter för att kunna ordna med betalning för parkering innan kontrollavgift påförs från parkeringsbolag.

Vad gäller vid privat parkering?

Böter vid olovlig parkeringprivat mark kallas kontrollavgift och regleras i Lag om kontrollavgift (här kallad avgiftslagen) vid olovlig parkering. Markägaren har endast rätt att ta ut avgiften om parkeringsförbudet tydligt framgår genom skyltning (3 § avgiftslagen).