:

När hämtas mina sopor Upplands Bro?

Innehållsförteckning:

  1. När hämtas mina sopor Upplands Bro?

När hämtas mina sopor Upplands Bro?

Hur ofta töms kärlen? Kärl 1 töms varannan vecka (26 gånger per år). I detta kärl sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar/returpapper. Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger per år).