:

Vad gäller för uppsägningstid?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller för uppsägningstid?
 2. Vilken uppsägningstid har jag om jag säger upp mig?
 3. Hur lång uppsägningstid har man i kommunen?
 4. Vad händer om jag säger upp mig själv?
 5. Kan man avtala om längre uppsägningstid?
 6. Kan man avtala bort uppsägningstid?
 7. Hur lång karens Om jag säger upp mig Handels?
 8. Kan jag säga upp mig när jag är sjukskriven?
 9. Hur lång uppsägningstid har jag som undersköterska?
 10. Hur lång uppsägningstid har man när man säger upp sig själv Byggnads?
 11. Får jag a kassa om jag säger upp mig?
 12. Vad får jag om jag säger upp mig?
 13. Vill ha kortare uppsägningstid?
 14. Hur lång uppsägningstid vid tillsvidareanställning?
 15. Kan man vara Korttidspermitterad under uppsägningstiden?
 16. Kan man avtala bort LAS?
 17. Får jag a-kassa om jag säger upp mig Handels?
 18. Får jag a-kassa om jag säger upp mig unionen?
 19. Vad händer om jag säger upp mig från jobbet när jag är sjukskriven?
 20. Hur lång uppsägningstid vid egen uppsägning HRF?

Vad gäller för uppsägningstid?

Om du säger upp en anställd så gäller alltid minst en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara längre, beroende på hur länge personen varit anställd i ditt företag eller vad som står i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS).

Vilken uppsägningstid har jag om jag säger upp mig?

Din uppsägningstid regleras i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Finns det inget kollektivavtal regleras uppsägningstiden i LAS (Lagen om anställningsskydd). Uppsägningstiden varierar beroende på din anställningstid och anställningsform. Normalt är det 1-3 månaders uppsägningstid vid egen uppsägning.

Hur lång uppsägningstid har man i kommunen?

Generellt sett är uppsägningstiden inom kommuner och landsting tre månader, men vissa grupper har en månads uppsägningstid. Det som avgör längden på uppsägningstiden är: var du arbetar. hur länge du har varit anställd hos arbetsgivaren.

Vad händer om jag säger upp mig själv?

Om du säger upp dig själv från en anställning, blir det som regel en avstängning av ersättningen under 45 ersättningsdagar. Om du är helt arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen innebär det att du inte får någon ersättning under nio veckor, då högst fem dagar per vecka kan räknas av.

Kan man avtala om längre uppsägningstid?

Genom reglering i anställningsavtalet kan arbetstagare och arbetsgivare komma överens om kortare eller längre uppsägningstid. Överenskommelsen får inte strida mot gällande kollektivavtal eller innebära att uppsägningstiden blir kortare än den månad som LAS anger.

Kan man avtala bort uppsägningstid?

Om du omfattas av kollektivavtal, gäller uppsägningstiderna som står i det. Vanligtvis kan du och din arbetsgivare i ditt anställningsavtal komma överens om en annan uppsägningstid än den som finns i kollektivavtalet, men uppsägningstiden från arbetsgivarens sida får inte vara kortare än den i kollektivavtalet.

Hur lång karens Om jag säger upp mig Handels?

Om du säger upp dig utan giltiga skäl blir du avstängd i 45 ersättningsdagar (cirka 9 hela veckor). Därefter inleds din a-kassaperiod med sex dagars obligatorisk karens. Det innebär att det tar cirka 10 veckor tills du får någon ersättning från a-kassan.

Kan jag säga upp mig när jag är sjukskriven?

SVAR: Nej, säger du upp dig när du är sjukskriven börjar uppsägningstiden löpa direkt från dagen du säger upp dig. Att du är sjukskriven påverkar alltså inte din uppsägningstid. Du bör lämna in en skriftlig uppsägning med tydligt utsatt datum för uppsägningen, för att undvika missförstånd mellan dig och din chef.

Hur lång uppsägningstid har jag som undersköterska?

För dig som har en kommunal anställning är uppsägningstiden tre månader om du har varit sammanhängande anställd i minst ett år, annars är det en månads uppsägningstid. Lämna besked om uppsägning skriftligt och se till att få bekräftelse från din chef att uppsägningen är mottagen.

Hur lång uppsägningstid har man när man säger upp sig själv Byggnads?

Du har uppsägningstid på minst en månad, men om du jobbat längre än två år eller om ditt kollektivavtal säger annat så kan din uppsägningstid vara längre. Läs mer om uppsägningstid.

Får jag a kassa om jag säger upp mig?

Om man säger upp sig blir man oftast avstängd 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar 9 veckor om man är arbetslös på heltid. ... När man har varit arbetslös och avstängd i 45 dagar, ska man klara av sex obligatoriska karensdagar innan ersättning kan börja att betalas ut.

Vad får jag om jag säger upp mig?

Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta som vanligt och du har rätt till bibehållna anställningsvillkor och lön. Upptäcker du att din uppsägningstid sträcker sig förbi det datum du ska börja en ny anställning, kan du försöka komma överens med din arbetsgivare att sluta tidigare.

Vill ha kortare uppsägningstid?

Om du av någon anledning vill korta ner uppsägningstiden, exempelvis för att du insett att uppsägningstiden löper över datumet när du ska börja på din nya arbetsplats, kan du försöka förhandla med arbetsgivaren för att korta ned tiden och få sluta tidigare.

Hur lång uppsägningstid vid tillsvidareanställning?

Uppsägningstiden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtal. Uppsägningstiden enligt LAS är en månad. Men om du omfattas av ett kollektivavtal har du ofta längre uppsägningstid.

Kan man vara Korttidspermitterad under uppsägningstiden?

Det är möjligt att avtala att korttidsarbete inte ska användas under uppsägningstid. ... Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal, så krävs att du och arbetsgivaren ingår ett skriftligt avtal om att du ska omfattas av korttidsarbete.

Kan man avtala bort LAS?

LAS är semidispositiv, vilket innebär att vissa bestämmelser är möjliga att avtala bort, antingen genom ett enskilt avtal eller genom ett kollektivavtal. Andra bestämmelser är å andra sidan tvingande.

Får jag a-kassa om jag säger upp mig Handels?

Att vara medlem i Handelsanställdas förbund innebär inte att man med automatik är ansluten till förbundets arbetslöshetskassa (a-kassan). Om du är ansluten till a-kassan kan du ansöka om ersättning när du är arbetslös. Egen uppsägning innebär i regel flera veckors karenstid innan ersättning utbetalas.

Får jag a-kassa om jag säger upp mig unionen?

Om du säger upp dig från ditt arbete blir du som regel avstängd från arbetslöshetsersättning från a-kassan under en tid. Det kan dock finnas skäl som gör att du slipper avstängning hos a-kassan. Kontakta din a-kassa för att svar på vad som gäller för din a-kassa när du säger upp dig själv.

Vad händer om jag säger upp mig från jobbet när jag är sjukskriven?

Som arbetstagare kan du säga upp dig även när du är sjukskriven. Då räknas uppsägningstiden som vanligt, d.v.s. från den dagen då du meddelar arbetsgivaren att du vill säga upp dig. Det är viktigt att göra detta skriftligt för att undvika missförstånd exempelvis avseende datumet för uppsägningen.

Hur lång uppsägningstid vid egen uppsägning HRF?

I kollektivavtalet finns regler för hur en anställning ska avslutas. Enligt lagen om anställningsskydd, las, är uppsägningstiden en månad för en fast anställd som säger upp sig själv. Det gäller också i många av HRF:s kollektivavtal. För provanställda är uppsägningstiden kortare, 14 dagar.