:

Vilka postnummer finns?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka postnummer finns?
 2. Hur fungerar post nummer?
 3. Hur kan ett postnummer se ut?
 4. Hur fördelas postnummer?
 5. Hur skriver man postnummer till Sverige?
 6. Hur skriver man adress på paket till Sverige?
 7. Hur skriver man postnummer till Norge?
 8. Hur fungerar det med postnummer?

Vilka postnummer finns?

I dagsläget finns det cirka 17 000 postnummer i Sverige. Postnummer är inget vi styr utan det är posten ansvarig för. För att ett postnummer ens ska vara med i våra dragningar krävs det att det finns minst en betald lott i det postnumret.

Hur fungerar post nummer?

Uppbyggnad. Det svenska postnummersystemet bygger på en femställig sifferkombination uppdelad på två grupper med tre respektive två siffror. Principen för numreringen är att ju lägre ett postnummer är, desto längre söderut ligger orten.

Hur kan ett postnummer se ut?

Det svenska postnummersystemet bygger på en femställig sifferkombination uppdelad på två grupper med tre respektive två siffror. ... Undantagna från principen är postnummer som börjar på siffran 1, vilka representerar Stockholmsområdet.

Hur fördelas postnummer?

Principen för numreringen är att ju lägre ett postnummer är, desto längre söderut ligger orten. Undantagna från principen är postnummer som börjar på siffran 1, vilka representerar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun. Postorterna delas upp i två-, tre- och fempositionsorter beroende på ortens storlek.

Hur skriver man postnummer till Sverige?

Postnumret kompletteras ibland med en inledande landskod (SE för Sverige), vilken dock inte ska ersätta land....I Sverige skrivs adressen på följande vis:
 1. (ev. företag)
 2. (ev. titel) förnamn, efternamn.
 3. Gata, lägesangivelse eller postbox samt nr.
 4. postnummer, postort och land.

Hur skriver man adress på paket till Sverige?

Adressen bör placeras i nedre högra delen av kuvertet. Du behöver inte skriva land i adressen när du skickar inom Sverige. För utrikesbrev behöver du skriva land på svenska eller engelska längst ner i adressen under postnummer och ort. Det är även bra att skriva avsändare på baksidan av brevet.

Hur skriver man postnummer till Norge?

På brev till och från utlandet kan en förtydligande landskod skrivas ut före postnumret. Landskoderna utgörs i de flesta fall av tvåbokstavsbeteckningar: SE för Sverige, NO för Norge osv.: SE-441 96 Alingsås.

Hur fungerar det med postnummer?

Det svenska postnummersystemet bygger på en femställig sifferkombination uppdelad på två grupper med tre respektive två siffror. Principen för numreringen är att ju lägre ett postnummer är, desto längre söderut ligger orten.