:

Vad står BKR för?

Innehållsförteckning:

  1. Vad står BKR för?
  2. Vad menas med branschregler?
  3. Vad reglerar BBV GVK och Mvk?
  4. Vilka byggregler gäller för våtutrymmen?
  5. Vilket underlag för vägg är godkänt enligt BBV?

Vad står BKR för?

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.

Vad menas med branschregler?

Branschreglerna uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom branschreglerna blir dock kravet på arbetets utförande högre. Branschreglerna har en stark ställning på marknaden och de är man i allmänhet refererar till när man ska bedöma fackmässigheten av ett våtrumsarbete.

Vad reglerar BBV GVK och Mvk?

Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. Med andra ord – för att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

Vilka byggregler gäller för våtutrymmen?

De delar av golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett beständigt vattentätt skikt. Det ska hindra fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar eller utrymmen som inte tål fukt.

Vilket underlag för vägg är godkänt enligt BBV?

Vägg- och golvunderlag i våtrum ska vara lämpliga som underlag för tätskikt och plattsättning. Om så inte är fallet ska underlag bytas ut, eller kompletteras med lämpligt material. Golvlutning mot golvavlopp ska utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.