:

Hur mycket kostar det att lägga asfalt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att lägga asfalt?
 2. Vad innehåller oljegrus?
 3. Varför lägger man grus på asfalt?
 4. Hur tjock asfalt på garageuppfart?
 5. Vad kostar det att gjuta garageuppfart?
 6. Vad kostar det att lägga plattor?
 7. Vad är asfalt gjord av?
 8. Vad består bitumen av?
 9. Kan man lägga singel på asfalt?
 10. Vilket grus garageuppfart?
 11. Hur mycket bärlager under asfalt?
 12. Hur tjockt lager asfalt?
 13. Vad kostar mönstrad Markbetong?
 14. Hur mycket kostar det att lägga marksten?
 15. Vad kostar det att lägga sten på garageuppfart?
 16. Hur varmt är asfalt?
 17. Hur stor del av Sverige är asfalt?
 18. Hur tillverkas bitumen?
 19. Hur anlägga garageuppfart?
 20. Vilket grus till gång?

Hur mycket kostar det att lägga asfalt?

Som en riktlinje kan man dock räkna med att priset för endast själva asfalteringen vanligtvis brukar kosta från 150 kr per kvadratmeter exklusive moms och uppåt. För hela arbetet med alla olika moment inkluderade får du ofta räkna med en kostnad på minst 500 kr per kvadratmeter och uppåt.

Vad innehåller oljegrus?

Oljegrus[redigera | redigera wikitext] Oljegrus (OG) är en blandning av grus och mjukgjord bitumen som används som vägbeläggning, i första hand som slitlager på mindre trafikerade vägar.

Varför lägger man grus på asfalt?

Den förebygger isbildning och det minskar olycksrisken på grund av halka. Det finns också nackdelar. Risken för stenskott är stor om bilisterna kör fort innan grusytan har stabiliserats.

Hur tjock asfalt på garageuppfart?

Asfalt finns i många olika sorter beroende på användningsområde. ... Skillnaden är att man oftast lägger ut den för hand då en garageinfart i regel är för liten för att lägga med en asfaltsläggare samt att man på en vanlig garageinfart endast lägger ett lager asfalt (40 mm).

Vad kostar det att gjuta garageuppfart?

Lägga marksten - ca 1 000 kr per kvm inklusive underarbete (rimligt?) 2. Gjuta med någon form av markbetong - ca 600 kr per kvm (rimligt?) 3.

Vad kostar det att lägga plattor?

Kostnaden för en stenläggning med marksten beror som sagt på vilka utgifter som uppkommer i samband med ditt projekt. Generellt brukar man säga att materialkostnaden landar någonstans mellan 200-500 kr/m2.

Vad är asfalt gjord av?

Asfaltmassa består till runt 94 procent av krossat stenmaterial, resten av bindemedlet bitumen, som ger asfalten dess svarta färg. För att kunna ge de egenskaper som efterfrågas kan bland annat stenmaterial, stenstorlek och bindemedel varieras.

Vad består bitumen av?

Bitumen (betoningen ligger på andra stavelsen) är ett bindemedel bestående av kolväten. Det framställs ur petroleum och benämns i vissa fall populärt asfalt. Det används som bindemedel i ytbeläggning för körbara ytor (asfaltbetong), men också som ytlager på takpapp och vissa isoleringsmaterial.

Kan man lägga singel på asfalt?

Där ställs frågor för att få mer stenkoll. En frågeställare har en asfalterad uppfart och undrar om man kan lägga singel eller grus direkt på asfalten? ... Flisby svarar: Du kan inte lägga singel på en asfalter...

Vilket grus garageuppfart?

Den vanligaste varianten av uppfart är den grusade. Många sakkunniga rekommenderar 8/16 makadam, en grovlek som även går under namnet bergssingel. Det blir relativt stora stenar, men gruset packas snabbt och väl tack vare stenkrossets struktur vilket gör att det stannar på plats och är lätt att gå på.

Hur mycket bärlager under asfalt?

Ju sämre mark förutsättningar ju mer förstärkningslager bör man använda. Lägg därefter på bärlager 0/32 i ett jämt lager. Vi rekommenderar att man lägger ett lager på minst 8–10 cm. Det är viktigt att ytan blir helt jämn så använd gärna en lång bräda eller dylikt för att raka ut materialet med.

Hur tjockt lager asfalt?

Mängd: 100 kg asfalt/m2 ger en tjocklek på ca 4 cm, vilket lämpar sig för normala gårdsplaner. Ytor som är utsatta för mer slitage och belastning kräver 120 kg/m2, vilket ger en tjocklek på ca 5 cm.

Vad kostar mönstrad Markbetong?

Att asfaltera brukar ligga på ungefär 6-700 kr/kvm inklusive underarbete. Gissningsvis så blir en betongyta något dyrare och ska du mönstra den så gissar jag att prislappen närmar 1000 kr/kvm. Givetvis spelar ytans storlek roll på kvm/priset.

Hur mycket kostar det att lägga marksten?

Total materialkostnad för att lägga marksten av normal kvalitet, inklusive bärlager och kross, kan schablonberäknas till runt 250 kr/kvadratmeter. En uppfart som ska få plattor eller marksten på 30 kvm kostar alltså runt 7 500 kr för material.

Vad kostar det att lägga sten på garageuppfart?

Sammanfattning. Totalt får du alltså en kostnad på mellan 800-1100 kr per kvm, om man väljer att få hjälp med anläggningsarbetet. Ha dock i beaktande att kostnaden kan variera mycket pga. att förutsättningarna kan vara olika.

Hur varmt är asfalt?

Varm asfalt tillverkas vid ungefär 150°C. Halvvarm asfalt tillverkas vid cirka 90°C och används framförallt på det lågtrafikerade vägnätet i mellersta och norra Sverige. Det går även att blanda asfalt helt kallt. Då används en emulgering av bitumen och vatten.

Hur stor del av Sverige är asfalt?

Hur mycket väg finns i Sverige? Cirka 1% av Sveriges yta är vägar.

Hur tillverkas bitumen?

Bitumen (betoningen ligger på andra stavelsen) är ett bindemedel bestående av kolväten. Det framställs ur petroleum och benämns i vissa fall populärt asfalt. Det används som bindemedel i ytbeläggning för körbara ytor (asfaltbetong), men också som ytlager på takpapp och vissa isoleringsmaterial.

Hur anlägga garageuppfart?

Anlägg en uppfart – steg för steg
 1. Märkning. Bestäm först hur uppfarten ska se ut. ...
 2. Grävning (schaktning). Grävarbetet är det tyngsta jobbet. ...
 3. Bärlager. Efter att all jord grävts bort ska bärlagret anläggas. ...
 4. Avdragsbanor. ...
 5. Fiberduk. ...
 6. Ytskikt.

Vilket grus till gång?

På en befintlig gångyta kan 50 mm makadam i fraktionen 16-32 vara tillräckligt. Men är marken orörd och utan någon speciell underbyggnad behöver du först schakta för att kunna lägga geotextil och 150 mm med 16-32 makadam. Bärlagret har även en dränerande effekt.