:

Är läckande tak?

Innehållsförteckning:

  1. Är läckande tak?
  2. Hur lägga om tak?
  3. Vad behövs för att lägga om tak?
  4. Kan man byta tak själv?

Är läckande tak?

Har du ett fritidshus som ligger något avskilt är det bra att vara förberedd på ett takläckage. Ha därför till exempel vattenfast tätningsmassa, asfaltklister, kraftig plastfolie och/eller självhäftande takpapp hemma i ”lager”. Då kan du snabbt och relativt enkelt ge ett läckande tak ”första hjälpen”.

Hur lägga om tak?

Lägga tegeltak
  1. Takets uppbyggnad och funktion. ...
  2. Inspektion och planering. ...
  3. Mät takets vinkel och försäkra dig om att den är tillräcklig för tegelpannor. ...
  4. Underlagspapp. ...
  5. När båda sidor av taket är täckta med papp klistras en våd underlagspapp över nocken. ...
  6. Strö- och bärläkt.

Vad behövs för att lägga om tak?

Glöm inte undertaket När man byter ett tak bör man nästan alltid byta takpapp, bärläkt och ströläkt . Ibland behöver undertaket läggas om – helt eller i delar. Det tar tid och krävs en del material.

Kan man byta tak själv?

Även om du gör gör själva takläggningen själv bör du leja ut plåtslageriarbeten. Anslutningar runt skorsten, inklädning runt takkupor och andra komplicerade genomföringar i taket kan det kräva skräddarsydda lösningar och då är plåtslagaren rätt person. Takfotsplåtar sätter man själv i samband med tätskiktet.