:

Hur kollar man när man har Tandläkartid?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kollar man när man har Tandläkartid?
 2. Hur lång tid innan bör man avboka tandläkar tid?
 3. Hur mycket kostar en missad tid hos tandläkaren?
 4. Vad räknas som sent återbud?
 5. Hur mycket kostar det att laga en tand?
 6. Vad händer om man missar ett tandläkarbesök?
 7. Hur gör man när man vill byta tandläkare?
 8. Vad kostar en Stifttand 2021?
 9. Vad kostar en koll hos tandläkaren?
 10. Vad händer om man missar en tid på vårdcentralen?
 11. Vad händer om man inte dyker upp hos tandläkaren?
 12. Vad kostar det att sätta in en ny tand?
 13. Måste man betala om man missar tandläkaren?

Hur kollar man när man har Tandläkartid?

Börja med att söka upp mottagningen på 1177.se. Välj mottagningen i listan. När du har loggat in kommer du direkt till den e-tjänst som du valde på mottagningens informationssida.

Hur lång tid innan bör man avboka tandläkar tid?

Vid förhinder - kom ihåg att ändra eller avboka i tid Om du inte kan komma på avtalad tid är det viktigt att du kontaktar oss direkt, senast 24 timmar före besöket. Då slipper du betala för uteblivet besök eller sent återbud, som kostar 400 kronor för både barn, ungdomar och vuxna.

Hur mycket kostar en missad tid hos tandläkaren?

Får du förhinder och inte kommer på din bokade tid eller om du lämnat återbud för sent, får du betala för det planerade besöket. Hur mycket du får betala beror på hur lång tid som var bokad. För barn och ungdomar kostar det från 200 kronor och för vuxna från 360 kronor.

Vad räknas som sent återbud?

Med sent återbud menas återbud lämnat senare än 24 timmar innan avtalad tid.

Hur mycket kostar det att laga en tand?

Pris: från 985kr kronor beroende på omfattning. Om du har större behandlingsbehov behöver du komma flera gånger. Lagning av en yta på en kindtand. Pris: 1 055 kronor, inklusive bedövning.

Vad händer om man missar ett tandläkarbesök?

Enhetstaxa vid uteblivande eller sent återbud Från och med den 2 maj inför Folktandvården en enhetstaxa för både barn och vuxna där avgiften för uteblivande och sent återbud är 200 kronor. De nya reglerna gäller endast bokningar där det finns en överenskommelse om tid mellan Folktandvården och kunden.

Hur gör man när man vill byta tandläkare?

Om du vill byta tandläkare kontaktar du bara den nya tandläkaren du skulle vilja ha. Du kan finna en ny tandläkare här. Det är dock en bra idé att kontakta tandläkaren eller kliniken på förhand för att se om det kommer lösa ditt problem.

Vad kostar en Stifttand 2021?

I regel brukar en tand kosta någonstans mellan 20 0 kronor att ersätta, exklusive eventuella rabatter och bidrag från det statliga tandvårdsstödet.

Vad kostar en koll hos tandläkaren?

Undersökning. En undersökning innebär bland annat att tandläkaren eller tandhygienisten kontrollerar om du har hål i tänderna, risk för tandlossning eller andra tecken på sjukdom eller problem i munnen. Undersökningen kostar vanligen mellan 885kr och 1 475 kr beroende på hur omfattande undersökning som krävs.

Vad händer om man missar en tid på vårdcentralen?

Om du inte kan komma på en bokad tid måste du avboka senast 24 timmar innan det planerade besöket. Kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Om du uteblir från ett bokat besök utan att höra av dig får du betala samma avgift som den patientavgift du skulle ha betalat.

Vad händer om man inte dyker upp hos tandläkaren?

Uteblivande vuxna över 18 år Uteblir du eller avbokar din tid senare än 24 timmar innan tar vi ut en avgift om du är vuxen och har fyllt 18 år. Avgifter för uteblivet besök eller sent återbud: Specialisttandläkare: 600 kronor. Allmäntandläkare och tandhygienist: 400 kronor.

Vad kostar det att sätta in en ny tand?

I regel brukar en tand kosta någonstans mellan 20 0 kronor att ersätta, exklusive eventuella rabatter och bidrag från det statliga tandvårdsstödet. Om det rör sig om ett omfattande ingrepp där flera tänder måste ersättas blir priset vanligtvis billigare per tand.

Måste man betala om man missar tandläkaren?

Får du förhinder och inte kommer på din bokade tid eller om du lämnat återbud för sent, får du betala för det planerade besöket. Hur mycket du får betala beror på hur lång tid som var bokad. För barn och ungdomar kostar det från 200 kronor och för vuxna från 360 kronor.