:

Vad är korta vägen arbetsförmedlingen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är korta vägen arbetsförmedlingen?
 2. När börjar korta vägen?
 3. Vad är snabbspår?
 4. Vilka yrken enligt yrkeskompassen är Bristyrke?
 5. Vad är Jobbspår?
 6. Vem kan delta i Etableringsprogrammet?
 7. Vad är ett bristyrke?
 8. Vem har rätt till etableringsersättning?
 9. Vilka ingår i etableringen?
 10. Vilka yrken behöver folk?
 11. Vilka yrken kommer att påverkas främst?
 12. Vilka är Bristyrkena?
 13. Varför finns bristyrken?
 14. När har man rätt till etableringsersättning?
 15. Kan jag få etableringsersättning?
 16. Vad är en etableringsplan?
 17. Vem har rätt till Etableringsersättning?
 18. Vilka yrken behövs mest?
 19. Vilka jobb kommer att försvinna?

Vad är korta vägen arbetsförmedlingen?

Det här webbinariet vänder sig till dig som har en akademisk utbildning från utlandet och som vill snabbare etablera dig på den svenska arbetsmarknaden.

När börjar korta vägen?

Avsikten med Korta vägen är att erbjuda en snabbare väg till arbetsmarknaden eller fortsatta studier för utländska akademiker. Korta vägen är en utbildning för personer med utländsk bakgrund som har läst minst två år på högskola eller universitet.

Vad är snabbspår?

Snabbspår riktar sig till nyanlända som har erfarenhet eller utbildning inom ett yrke som det råder brist på i Sverige. Insatserna genomförs i en sammanhållen process och för vissa insatser kan du få ekonomisk ersättning från oss.

Vilka yrken enligt yrkeskompassen är Bristyrke?

Yrkeskompassen: Specialistsjuksköterskor största bristyrket
 • Sjuksköterskor inom akutsjukvård.
 • Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård.
 • Operationssjuksköterskor.
 • Distriktssköterskor.
 • Geriatriksjuksköterskor.
 • Barnmorskor.
 • Barnsjuksköterskor.

Vad är Jobbspår?

Jobbspår och snabbspår för nyanlända syftar till att effektivisera vägarna till jobb så att människor snabbare kan börja arbeta i Sverige och se till att arbetsgivarna får rätt kompetens.

Vem kan delta i Etableringsprogrammet?

Du kan delta i etableringsprogrammet om du har fyllt 20 men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig.

Vad är ett bristyrke?

Ett bristyrke definieras som ett yrke där det enligt Arbetsförmedlingen finns en påtaglig brist på arbetskraft och mycket liten konkurrens om.

Vem har rätt till etableringsersättning?

För att få etableringsersättning ska den nyanlända vara mellan 20 och 65 år och ha uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. Därför kan alltså inte asylsökande eller andra invandrare få etableringsersättning. Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Vilka ingår i etableringen?

Etableringsprogrammet omfattar nyanlända invandrare i arbetsför ålder (20-64 år) med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. Lagen omfattar även anhörig till flykting eller skyddsbehövande med uppehållstillstånd. Asylsökande eller övriga invandrare omfattas inte.

Vilka yrken behöver folk?

Några av jobben som förväntas ha bäst jobbchanser på både ett års och fem års sikt är undersköterska, tandläkare, lärare, ingenjör, systemutvecklare och målare. Det visar Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognoser.

Vilka yrken kommer att påverkas främst?

Återhämtningen var särskilt tydlig för ingenjörer, säljare, inköpare och mäklare, yrken som vi återfinner i listan över yrken med stora möjligheter till förstärkning av ny teknik. Däremot återkom inte alla jobb inom yrken som redovisningsassistenter, sekreterare och dataregistrerare.

Vilka är Bristyrkena?

Yrken med mindre personal än efterfrågat utan lång utbildning
 • Lastbilschaufför.
 • Undersköterskor.
 • Motorfordonsmekaniker.
 • Elektriker.

Varför finns bristyrken?

Bristyrken är en funktion av obalans mellan krav och villkor. Bristyrken uppstår inte över en natt, utan är oftast resultatet av en lång process där obalansen mellan krav och villkor successivt växer fram. Arbetsmarknaden har inte, utifrån individernas synvinkel, klarat av att hantera balansen mellan krav och villkor.

När har man rätt till etableringsersättning?

För att få etableringsersättning ska den nyanlända vara mellan 20 och 65 år och ha uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. Därför kan alltså inte asylsökande eller andra invandrare få etableringsersättning. Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Kan jag få etableringsersättning?

Nyanlända som fått uppehållstillstånd De som har en etableringsplan kan få etableringsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan. Hur mycket man får i ersättning beror på omfattningen av etableringsplanen. Heltid: 308 kronor per dag.

Vad är en etableringsplan?

Etableringsprogrammet omfattar nyanlända invandrare i arbetsför ålder (20-64 år) med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. ... En etableringsplan ska alltid innehålla SFI (svenska för invandrare), arbetsförberedande insatser och information om det svenska samhället, så kallad samhällsorientering.

Vem har rätt till Etableringsersättning?

För att få etableringsersättning ska den nyanlända vara mellan 20 och 65 år och ha uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. Därför kan alltså inte asylsökande eller andra invandrare få etableringsersättning. Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Vilka yrken behövs mest?

Några av jobben som förväntas ha bäst jobbchanser på både ett års och fem års sikt är undersköterska, tandläkare, lärare, ingenjör, systemutvecklare och målare. Det visar Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognoser.

Vilka jobb kommer att försvinna?

Yrkena där efterfrågan viker snabbast
 • Registreringspersonal för datorer.
 • Sekreterare.
 • Bokförings- och löneadministratörer.
 • Revisorer.
 • Fabriksarbetare och montörer.
 • Service- och administrationschefer.
 • Kundservice-personal.
 • Plats- och verksamhetschefer.