:

Hur fort får man köra med släp?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fort får man köra med släp?
  2. Hur snabbt får du max köra om du kör en personbil med en tillkopplad bromsad lätt släpvagn?
  3. Får man lov att övningsköra med släp?

Hur fort får man köra med släp?

Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp- eller husvagn eller obromsad släp- eller husvagn under vissa omständigheter. Läs mer på sidan om hastighet för släp.

Hur snabbt får du max köra om du kör en personbil med en tillkopplad bromsad lätt släpvagn?

Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp- eller husvagn eller obromsad släp- eller husvagn under vissa omständigheter.

Får man lov att övningsköra med släp?

Får man övningsköra med släp när man ska ta B-körkort privat eller på körskola? SVAR: Ja, det får man göra om man är minst 17 år och sex månader gammal, oavsett om man övningskör privat eller på körskola. Som bekant gäller åldersgränsen 16 år om man enbart ska övningsköra personbil.