:

Hur bokas en sjukresa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokas en sjukresa?
 2. Vad kostar en sjukresa i Gävleborg?
 3. Hur funkar sjuktransport?
 4. Hur fyller man på Sjukresekort?
 5. Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?
 6. Hur stor är egenavgiften vid Riksfärdtjänstresa?
 7. Vad är skillnaden mellan färdtjänst och sjukresor?
 8. Vem utfärdar Sjukresekort?
 9. Hur bokar jag färdtjänst?
 10. Vad kostar Sjukresa i Göteborg?
 11. Vem har rätt till riksfärdtjänst?
 12. Hur får man riksfärdtjänst?
 13. Hur fungerar riksfärdtjänst?
 14. Får man åka färdtjänst till sjukhuset?
 15. Vem skriver intyg för sjukresa?
 16. Hur laddar man Sjukresekort?
 17. Hur får man färdtjänst Örebro?

Hur bokas en sjukresa?

Du kan beställa resor 28 dagar i förväg.
 1. Beställ via Mina sidor. Logga in på Mina sidor med ditt sjukresekortsnummer och din personliga kod. ...
 2. Ring och beställ din sjukresa med taxi. Ring telefonnummer 077-570 00 57 för att beställa din sjukresa med taxi. ...
 3. Beställa sjukresa med rullstolstaxi/specialfordon.

Vad kostar en sjukresa i Gävleborg?

För att resa med taxi eller specialfordon krävs alltid ett sjukreseintyg. Remitterande vårdenhet i Region Gävleborg ska då intyga att du på grund av medicinska skäl inte kan resa med annat färdmedel. Du bokar resan hos Region Gävleborgs Serviceresor. En egenavgift på 100 kronor per enkel resa faktureras.

Hur funkar sjuktransport?

När du ska göra en sjukresa med taxi eller rullstolstaxi behöver du ett sjukresekort. Kortet får du av din vårdgivare. På baksidan av kortet finns det nummer som du talar om när du beställer din resa. Du måste alltid ha med dig samma kort på resan som du uppgav numret på.

Hur fyller man på Sjukresekort?

Om du inte har behörighet till sjukresesystemet fyller du i formulär Tillstånd för ersättning av redan utförd resa >>. Sjukresor skickar i sin tur en blankett till patienten. Patienten fyller i blanketten själv och skickar den till Färdtjänsten för ersättning.

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

Vad kostar resan med riksfärdtjänst? Den som har tillstånd att resa med riksfärdtjänsten får betala en egenavgift som är lika med normala resekostnader. Det vill säga vad det kostar att åka med buss, tåg eller flyg den kortaste sträckan. Den resterande delen av resekostnaden får du ersättning för.

Hur stor är egenavgiften vid Riksfärdtjänstresa?

Avgifter för riksfärdtjänstresa Egenavgiften bestäms av regeringen. Resenärer under 26 år och studerande som har CSN-kort eller Sveriges förenade Studentkårers studentkort, betalar 70 % av egenavgiften.

Vad är skillnaden mellan färdtjänst och sjukresor?

Om du har rätt till färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa är att färdtjänstresor främst är avsedda för privata resor. Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vårdgivaren.

Vem utfärdar Sjukresekort?

Varje enskild vårdgivare som patienten ska besöka är ansvarig för att bevilja tillstånd för sjukresa till och från dem. Sjukresekortet är personligt och får inte användas av någon annan än patienten. Kortet kan bara registreras en gång i sjukresesystemet.

Hur bokar jag färdtjänst?

Du kan beställa din resa på Mina sidor på Färdtjänstens webbplats, via Talsvar, via Färdtjänstens app eller genom att ringa.

Vad kostar Sjukresa i Göteborg?

Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är egenavgiften på 125 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Västtrafik Kund- och resetjänst, telefon 020-91 90 90. Om en beställd sjukresa inte avbokas eller inte har avbokats i tid och en kostnad för resan har uppstått måste du betala 200 kronor.

Vem har rätt till riksfärdtjänst?

Vem kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst? Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett dyrare sätt än annars kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst. Funktionsnedsättningen ska bestå längre än sex (6) månader.

Hur får man riksfärdtjänst?

Ansökan om riksfärdtjänst görs hos den kommun där man är skriven eller hos den myndighet som kommunen överlämnat uppdraget till. Kommunen/myndigheten gör en bedömning utifrån funktionshindret och bifaller eller avslår ansökan. Kommunens/myndighetens beslut kan överklagas.

Hur fungerar riksfärdtjänst?

Hur fungerar riksfärdtjänsten? Riksfärdtjänsten använder Du när Du ska resa inom Sverige men utanför Stockholms län. Om Du vill resa inom länet ska Du använda vanlig färdtjänst. Riksfärdtjänsten ersätter merkostnaderna för resan och Du betalar en egenavgift som fastställts av regeringen (se tabell på sista sidan).

Får man åka färdtjänst till sjukhuset?

Resor till eller från vård och behandling. Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården, till exempel med buss och tunnelbana, kan du ha rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller egen bil.

Vem skriver intyg för sjukresa?

Tillstånd från vårdgivare Det är patientens aktuella medicinska hälsotillstånd som avgör om patienten kan åka med kollektivtrafiken, sjukresebuss Ronden eller inte. Detta gäller även vid resa på grund av akut vårdbehov. Intyget ska utfärdas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som träffat patienten.

Hur laddar man Sjukresekort?

Har du behörighet till sjukresesystemet kan du själv registrera ett nytt kort på patienten, kontakta annars Helpdesk på telefonnummer 08-123 331 70. Beställning av oregistrerade sjukresekort till din mottagning eller avdelning gör du under Beställning av sjukresekort >>.

Hur får man färdtjänst Örebro?

Du har rätt till färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som kvarstår i minst tre månader och har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel (som t. ex. stadsbuss eller regiontrafik). För att få färdtjänst måste du vara folkbokförd i länet.