:

Hur många vårdcentraler finns det i Skåne?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många vårdcentraler finns det i Skåne?
 2. Vad är Hälsoval?
 3. Vilken är min vårdcentral Norrköping?
 4. Hur byter man region på 1177?
 5. Hur byter man vårdcentral Skåne?
 6. Vilka vaccinerar mot Covid i Kristianstad?
 7. Hur fungerar vårdvalet?
 8. Vilken är min hälsocentral?
 9. Får inte byta läkare på vårdcentralen?
 10. Har man rätt att välja vårdgivare?
 11. Hur byter man vårdcentral Östergötland?
 12. Hur byter man vårdcentral Norrköping?
 13. Hur byter man vårdcentral Västerås?
 14. Vilket vaccin ges i Skåne?

Hur många vårdcentraler finns det i Skåne?

Undersökningen omfattar totalt 1051 vårdcentraler, varav 446 drivs i privat regi. Närmare 80 000 personer har besvarat enkäten. I Skåne ingår 149 vårdcentraler i undersökningen.

Vad är Hälsoval?

Sedan 2010 är det obligatoriskt för regionen att erbjuda ett vårdvalssystem inom primärvården, vilket innebär att medborgaren har rätt att välja vårdcentral, privat eller offentlig.

Vilken är min vårdcentral Norrköping?

Om du har glömt vilken vårdcentral som du hör till kan du ta reda på det på olika sätt:
 • Du kan logga in här på webbplatsen och se vilken vårdcentral du tillhör.
 • Du kan kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor och be dem kolla vilken vårdcentral du tillhör.

Hur byter man region på 1177?

Logga in till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid inloggning krävs ett bankID eller Freja eID Plus. Det går även bra med Telias e-legitimation med kort. För att byta vårdcentral finns valet Välj/ändra vårdval.

Hur byter man vårdcentral Skåne?

Välj eller ändra vårdcentral Om du är folkbokförd i Skåne kan du välja vårdcentral i Skåne genom att logga in i e-tjänsterna. Du kan också skicka eller lämna in en valblankett på önskad vårdcentral. När ditt val registrerats så visas ditt vårdcentralen på startsidan i e-tjänsterna när du loggat in.

Vilka vaccinerar mot Covid i Kristianstad?

Vaccinationen mot covid-19 pågår just nu i Skåne. Vaccinet är gratis för alla. Du som är 16 år eller äldre kan vaccinera dig mot covid-19. Det gäller även om du fyller 16 år senare i år.

Hur fungerar vårdvalet?

Med fritt vårdval menas att du själv kan välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till för öppenvård. Med öppenvård menas den vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. I det fria vårdvalet ingår val av primärvård, öppen specialiserad vård och öppen högspecialiserad vård.

Vilken är min hälsocentral?

Du kan se vilken hälsocentral du tillhör genom att logga in på 1177.se. När du är inloggad kan du också byta hälsocentral. I och med att du använder e-legitimation blir ditt byte godkänt direkt.

Får inte byta läkare på vårdcentralen?

Har jag möjlighet att byta läkare om jag skulle vilja? Du kan byta till en annan läkare om du skulle vilja. Vi hjälper gärna till med det. Dock kan den läkare du väljer vara fullbokad och inte ha möjlighet att ta emot nya patienter.

Har man rätt att välja vårdgivare?

Lagen innebär bland annat rätt att fritt välja öppenvård över hela landet, även sådan vård som inte ingår i det egna landstingets utbud. Patienten har rätt att få en behandling som inte finns hemma och kan välja såväl mellan alla landsting som mellan alla privata vårdgivare med ett vårdavtal.

Hur byter man vårdcentral Östergötland?

Välj eller byt genom att logga in. Du som är över 18 år och är folkbokförd i Östergötland kan logga in här på webbplatsen och välja eller byta vårdcentral. När du loggar in ser du vilken vårdcentral som du tillhör i dag. Du som har barn under 13 år kan välja vårdcentral för ditt barn genom din egen inloggning.

Hur byter man vårdcentral Norrköping?

Så här byter du vårdcentral Du kan också få blanketten på din vårdcentral. står på blanketten. Du kan också anmäla ditt byte med 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Hur byter man vårdcentral Västerås?

Logga in och välj vårdcentral Du kan byta vårdcentral genom att logga in. När du är inloggad kan du också byta vårdcentral för ett barn som du är vårdnadshavare för om barnet är under 13 år. När barnet är mellan 13 och 18 år behöver du fylla i en blankett och skicka in istället.

Vilket vaccin ges i Skåne?

Vaccinationen mot covid-19 pågår just nu i Skåne. Vaccinet är gratis för alla. Du som är 16 år eller äldre kan vaccinera dig mot covid-19. Det gäller även om du fyller 16 år senare i år.