:

Vad är Psykiatrimottagningen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Psykiatrimottagningen?
 2. Vad är psykiatrisk öppenvård?
 3. Vad är Specialistpsykiatri?
 4. Hur byter man Psykiatrimottagning?
 5. Vad är Behandlingskonferens?
 6. Hur fungerar psykiatrin?
 7. Vad är Öppenvårdsinsatser?
 8. Vill lägga in mig på psyk?
 9. Hur fungerar det att bli inlagd på psyk?
 10. Hur fungerar öppenvården?
 11. Vad är öppenvård inom socialtjänsten?
 12. När får man läggas in på psyk?

Vad är Psykiatrimottagningen?

psykiatrimottagningen för unga vuxna erbjuds olika typer av behandlingar – medicinsk behandling, psykologisk behandling, socialt arbete och omvårdnadsarbete. Vi arbetar även med gruppbehandlingar. För att komma till oss rekommenderar vi remiss från en vårdgranne, till exempel primärvården.

Vad är psykiatrisk öppenvård?

Den psykiatriska vården kan vara öppen eller sluten. Öppenvård förekommer när en patient kan ta eget ansvar för sin förbättring. Det kan gälla samtal med kurator eller psykolog på mottagningen och i vissa fall medicinering.

Vad är Specialistpsykiatri?

Remiss till specialistpsykiatri bör ske vid följande tillstånd och situationer. Vid önskan om rådgivning/konsultation kring diagnostik, differentialdiagnostik, behandling och "second opinion" (se även telefonkonsult Viss Länk till annan webbplats.)

Hur byter man Psykiatrimottagning?

Om en patient vill byta till en annan vårdgivare ska den befintliga vårdgivaren vägleda och hjälpa patienten att fatta välgrundade beslut. Det gäller särskilt när ett byte av vårdgivare kan vara en nackdel för den pågående behandlingens resultat.

Vad är Behandlingskonferens?

Patienters problematik dryftas på behandlingskonferenser där själva atmosfären vanligen är indränkt av personalens egna problem som dels aktualiseras av patienternas problem, dels utgörs av personalens problem i en ytterst hierarkisk organisation. Till detta kommer makt- och ekonomikonflikter.

Hur fungerar psykiatrin?

Behandlingen på en psykiatrisk mottagning innebär ofta olika former av stöd, som psykoterapi eller psykologisk behandling eller behandling med läkemedel. Innan du får behandling behöver du få en bedömning, och ibland även en utredning för att få svar på vad du kan behöva för hjälp och stöd.

Vad är Öppenvårdsinsatser?

Öppenvård/dagverksamhet. Verksamheten är vård för enskilda under begränsad del av dygnet. Den kan ges i en lokal, i den enskildes hem eller på annan plats. Verksamheten omfattar inte något boende.

Vill lägga in mig på psyk?

Patienter som tidigare blivit hjälpta av heldygnsvård erbjuds möjligheten att själva kunna lägga in sig på en avdelning, i som mest sju dagar åt gången. Två platser på avdelningen är öronmärkta för självvald inläggning och används inte till andra patienter.

Hur fungerar det att bli inlagd på psyk?

Det innebär att du kan bli tvingad att ta medicin mot din vilja, om du är så sjuk att du själv inte förstår vad det innebär att avstå från behandling. Beslutet kan inte överklagas. Jag får i perioder inte träffa andra patienter utan måste vara på mitt rum.

Hur fungerar öppenvården?

Öppenvård kallas all vård när du inte läggs in på en vårdavdelning. Du ska få information om vilken vård din region kan erbjuda och om du kan få vården i en annan region. Du kan alltid själv välja öppenvård var som helst i Sverige.

Vad är öppenvård inom socialtjänsten?

Öppenvård/dagverksamhet. Verksamheten är vård för enskilda under begränsad del av dygnet. Den kan ges i en lokal, i den enskildes hem eller på annan plats. Verksamheten omfattar inte något boende.

När får man läggas in på psyk?

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig, eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv. Du som känner någon som har tankar eller planer på att ta sitt liv ska försöka hjälpa den personen att kontakta vården.