:

Vilka försäkringar ingår i Lärarförbundet?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka försäkringar ingår i Lärarförbundet?
 2. Vem äger Lärarförsäkringar?
 3. Varför Lärarförsäkringar?
 4. Hur många dagar får man ersättning av Lärarförsäkringars inkomstförsäkring?
 5. Hur länge får man A-kassa Lärarförbundet?
 6. Vilka sjukdomar täcker Länsförsäkringar?
 7. Vad täcker sjukförsäkring?

Vilka försäkringar ingår i Lärarförbundet?

Inget vinstintresse För Lärarförbundet Skolledare görs inköpen av försäkringar via Lärarförsäkringar. Detta bolag ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gemensamt. Det drivs utan vinstintresse i syfte att drygt 320 000 medlemmar ska erbjudas så pris- och innehållsförmånliga försäkringar som möjligt.

Vem äger Lärarförsäkringar?

Lärarförsäkringar startade 1998 och ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vår verksamhet är en del av din medlemsservice och bedrivs utan vinstintresse. Vi finns enbart till för att hjälpa dig som lärare med dina försäkrings- och pensionsfrågor.

Varför Lärarförsäkringar?

Lärarförsäkringar upphandlar och förmedlar förmånliga försäkringar för att du som är lärare ska vara rätt försäkrad och ha en bra grundtrygghet. Folksam är försäkringsgivare för flera av de försäkringar du kan välja. Lärarförsäkringar ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Hur många dagar får man ersättning av Lärarförsäkringars inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan kan upp till 80 procent av hela din lön upp till 60 000 kronor i 200 dagar. Om du bara har a-kassa får du normalt bara maximalt 80 procent av din inkomst upp till 25 025 kronor i 100 dagar. Hos Lärarförsäkringar finns mer information om villkoren för inkomstförsäkringen.

Hur länge får man A-kassa Lärarförbundet?

För att rätt till ersättning behöver du, närmast före arbetslösheten, ha varit medlem i Lärarförbundet och i en a-kassa under tolv månader i sträck. Under den perioden får du inte ha varit arbetslös.

Vilka sjukdomar täcker Länsförsäkringar?

Vad täcker försäkringarna?
 • Medicinsk invaliditet vid olycksfall. ...
 • Förvärvsmässig invaliditet vid olycksfall. ...
 • Ärr vid olycksfall. ...
 • Sveda och värk vid olycksfall Sveda & värk vid olycksfall. ...
 • Sjukhusvistelse vid olycksfall. ...
 • Akutvårdsersättning vid olycksfall.

Vad täcker sjukförsäkring?

Sjukförsäkring ger ersättning vid längre sjukfrånvaro Den ger ekonomisk trygghet vid en långtidssjukskrivning och ersätter dig för förlorad arbetsinkomst. Efter 90 dagar får du en begränsad ersättning från Försäkringskassan, här blir sjukförsäkringen ett viktigt tillägg som täcker upp en del av inkomstbortfallet.