:

Vad kostar färdtjänst i Östergötland?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar färdtjänst i Östergötland?
  2. Kan man betala färdtjänst med kort?
  3. Vad kostar Sjukresa Östergötland?
  4. Hur vet man om man har färdtjänst?
  5. Vad kostar det att åka färdtjänst i Göteborg?
  6. Vem får beställa Sjukresa?
  7. Vem har rätt till serviceresor?

Vad kostar färdtjänst i Östergötland?

Kommunen ersätter 70 % av resans kostnad. Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Östergötland från en kommun till en annan. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Det är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller långfärdsbuss själv.

Kan man betala färdtjänst med kort?

Förutom appbiljett kan du köpa biljetter på webben, kundcenter eller hos försäljningsombud och ladda på ditt färdtjänstkort. Om du inte köper biljett i förväg kan du betala med betalkort ombord, med undantag för stadsdelsbussarna i Norrköping.

Vad kostar Sjukresa Östergötland?

En sjukresa kostar 80 kronor per enkelresa. Resan betalas med kort eller kontanter direkt till chauffören. Ett högkostnadsskydd gör att du under varje 12-månadersperiod bara behöver betala för 22 enkelresor.

Hur vet man om man har färdtjänst?

Du ska ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Du ska ha svårt att använda vanliga bussar och tåg i kollektivtrafik. Du måste vara skriven som bosatt i den kommun där du ansöker om färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska ha funnits ett längre tag, minst 6 månader och det ska förväntas fortsätta.

Vad kostar det att åka färdtjänst i Göteborg?

Du som vuxen färdtjänstresenär betalar 51 kr för en enkelresa inom Göteborg. Om resan går över en kommungräns till en kommun som gränsar till Göteborg kostar den 102 kr. Om du har ett månadskort för Göteborg (805 kr) betalar du 51 kr för resa över kommungräns.

Vem får beställa Sjukresa?

Du kan bara din sjukresa betald om du har valt att söka vård i den region där du är folkbokförd. Om du på egen hand väljer att vända dig till någon annan region har du inte rätt till ersättning. ... Den vårdpersonal som är legitimerad och ger dig vård kan besluta att du har rätt att åka med taxi.

Vem har rätt till serviceresor?

Servicebil. Sjukresa med servicebil är för dig som av medicinska skäl inte på annat sätt kan ta dig till vården. Vårdmottagningen du ska besöka bedömer om du har medicinska skäl för sjukresa med servicebil. Om du har giltig färdtjänst, eller är 85 år eller äldre bedöms du alltid ha rätt till servicebil.