:

Vilken vårdcentral tillhör jag Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken vårdcentral tillhör jag Stockholm?
 2. Hur många vårdcentraler finns i Stockholm?
 3. Vilken vårdcentral är bäst på Södermalm?
 4. Vem äger Rosenlunds vårdcentral?
 5. Vilka ingår i SLSO?
 6. Vad gör en vårdcentral?
 7. Vilken vårdcentral är bäst i Stockholm?
 8. Vad är en bra vårdcentral?
 9. När byggdes Rosenlunds sjukhus?
 10. Vad betyder SLSO?
 11. Vad står SLSO för?
 12. Varför vårdcentral?
 13. Kan man ringa sin läkare?
 14. Vilken vårdcentral är bäst i Växjö?
 15. Vilken vårdcentral är bäst i Uppsala?

Vilken vårdcentral tillhör jag Stockholm?

1177 Vårdguidens rådgivning dygnet runt Om du är osäker på om du behöver söka vård för dina symtom, eller undrar vilken mottagning du ska besöka, kan du dygnet runt ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Hur många vårdcentraler finns i Stockholm?

I Stockholms län finns 347 stycken vårdcentraler, även kallade husläkarmottagningar. De erbjuder vård både inom den privata och offentliga sektorn.

Vilken vårdcentral är bäst på Södermalm?

I Södermalms stadsdel ligger Sjöstadsdoktorn i topp. Här är hela listan. De som besökte en vårdcentral eller husläkarmottagning i september 2019 fick besvara en enkät med frågor. Nu har svaren sammanställts och det visar sig vara stora skillnaderna mellan vårdcentralerna i Region Stockholm.

Vem äger Rosenlunds vårdcentral?

Per-Olof Ehrs och hans kompanjoner fick ja till båda. I dag äger han 45 procent av aktierna i Rosenlunds vårdcentral och 33 procent i Åsö vårdcentral. En bra investering har det visat sig, båda företagen går nu med vinst.

Vilka ingår i SLSO?

SLSO bedriver hälso- och sjukvård inom följande områden: primärvård, psykiatri, geriatrik, ASIH, somatisk specialistvård samt habilitering och hjälpmedel. SLSO utövar också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten.

Vad gör en vårdcentral?

Vårdcentralen, som ibland kallas husläkarmottagningen, tar emot både vuxna och barn. Här finns ibland drop-in tider hos läkare och sjuksköterskor och du kan ofta få akuttider samma dag. Du väljer själv vilken vårdcentral du ska gå till, det behöver inte vara den mottagning som ligger närmast ditt hem.

Vilken vårdcentral är bäst i Stockholm?

I hela Region Stockholm är det Äppelvikens läkarmottagning som ligger i topp. Hur står sig din vårdcentral i konkurrensen? Se själv – här är hela listan. De som besökte en vårdcentral eller husläkarmottagning i september 2019 fick besvara en enkät med frågor.

Vad är en bra vårdcentral?

Backe hälsocentral är bästa vårdcentralen Backe hälsocentral i Jämtland får bäst betyg av alla vårdcentraler i hela landet. Hälsocentralen brukar ligga i topp i SKL:s mätningar.

När byggdes Rosenlunds sjukhus?

Rosenlunds sjukhus byggdes i slutet av 1800-talet och här låg också Södra fattighuset som med tiden blev Rosenlunds ålderdomshem. Totalt fanns här i början av 1900-talet drygt 1 100 platser för äldre.

Vad betyder SLSO?

Välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområde.

Vad står SLSO för?

Välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområde.

Varför vårdcentral?

Vårdcentralerna fungerar som en första vårdnivå för patienter som har sjukdomar och åkommor som inte är av direkt akut karaktär. Läkarna på vårdcentralen har dessutom ofta ett övergripande och samordnande ansvar för sina patienter och kan vid behov remittera till andra specialister för utredning och vård.

Kan man ringa sin läkare?

Du kan alltid ringa 1177 Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt.

Vilken vårdcentral är bäst i Växjö?

Backe hälsocentral är bästa vårdcentralen.

Vilken vårdcentral är bäst i Uppsala?

Öregrunds Vårdcentral är återigen Region Uppsalas bästa vårdcentral enligt Sveriges kommuner och regioners, SKR, årliga mätning Nationell patientenkät primärvård. På andra och tredje plats placerar sig Ultuna vårdcentral och Knivsta läkargrupp, som också drivs inom vårdföretaget Praktikertjänst.