:

Vad är Ungdomsförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Ungdomsförsäkring?
 2. Vad gäller vid olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar?
 3. Vad gäller vid olycksfallsförsäkring?
 4. Vad är prisbasbelopp Länsförsäkringar?
 5. Vad ingår i hemförsäkring mellan?
 6. Vad ingår i hemförsäkring hos Folksam?
 7. Vad ingår i Drulleförsäkring Trygg Hansa?

Vad är Ungdomsförsäkring?

I ungdomsförsäkringen ingår en personförsäkring som ger skydd i händelse av att du råkar ut för ett olycksfall. Den ersätter både vårdkostnader och bestående skador på grund av olycksfall samt dödsfall genom olyckshändelse.

Vad gäller vid olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar?

Vad täcker försäkringarna?
 • Medicinsk invaliditet vid olycksfall. ...
 • Förvärvsmässig invaliditet vid olycksfall. ...
 • Ärr vid olycksfall. ...
 • Sveda och värk vid olycksfall Sveda & värk vid olycksfall. ...
 • Sjukhusvistelse vid olycksfall. ...
 • Akutvårdsersättning vid olycksfall.

Vad gäller vid olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Det definierar försäkringsbolagen som en kroppsskada efter en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. En olycksfallsförsäkring är också viktig att ha om en skada du drabbas av blir bestående.

Vad är prisbasbelopp Länsförsäkringar?

Prisbasbeloppet för 20 kronor. Medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 50 prisbasbelopp. Invaliditetsbeloppet minskar med 5 procentenheter per år från 56 års ålder. Behandlings- och läkningstid, upp till 32 643 kronor.

Vad ingår i hemförsäkring mellan?

Grundskydd
 • Egendomsskydd vid skador och stöld. Egendomsskyddet i hemförsäkringen kan ge dig ersättning för dina saker om de skadas i en brand- eller vattenskada eller blir stulna. ...
 • Ersättning för merkostnader. ...
 • Reseskydd. ...
 • Rättsskydd. ...
 • Ansvarsskydd (skadeståndsskydd) ...
 • Överfallsskydd. ...
 • ID-skydd, i de flesta hemförsäkringar.

Vad ingår i hemförsäkring hos Folksam?

Vad ingår i hemförsäkring?
 • Egendomsskydd (lösöre) Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker som du har för privat bruk. ...
 • Reseskydd. ...
 • Överfallsskydd. ...
 • ID-stöld. ...
 • Allrisk. ...
 • Ersättning obrukbar bostad. ...
 • Flyttskydd. ...
 • Rättsskydd.

Vad ingår i Drulleförsäkring Trygg Hansa?

Drulleförsäkring kallas även allriskförsäkring och ersätter den typ av vanliga skador som uppstår genom plötsliga och oförutsedda händelser. Bland annat om du tappar något eller blir bestulen utanför hemmet, eller om du själv råkar slå sönder något där hemma.