:

Vad gäller kommunal försäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller kommunal försäkring?
 2. Vem gäller hemförsäkringen för Folksam?
 3. Vad ingår i Folksams gruppförsäkring?
 4. Vad innebär grupplivförsäkring Folksam?
 5. Har kommunal inkomstförsäkring?
 6. Vad är kollektivavtalad försäkring?
 7. Var gäller hemförsäkringen?
 8. Vad går på hemförsäkringen?
 9. Vad innehåller en grupplivförsäkring?
 10. Vad ingår i Folksams sjukförsäkring?
 11. Vad betyder grupplivförsäkring?
 12. Vad betyder dödsfallskapital?
 13. Vad innebär inkomstförsäkring kommunal?
 14. Har Handels inkomstförsäkring?
 15. Vad menas med AFA?
 16. Vad ingår i AFA Försäkring?
 17. Vilken är den billigaste hemförsäkringen?
 18. Vilken är den bästa hemförsäkringen?
 19. Vad ingår i hemförsäkringen hos Länsförsäkringar?
 20. Vad ska man ha för hemförsäkring?

Vad gäller kommunal försäkring?

Som medlem i Kommunal är ditt hem och din inkomst försäkrad, och du är också försäkrad mot olycksfall och skador på fritiden. I medlemsavgiften ingår en bra hemförsäkring, inkomstförsäkring och en försäkring mot olycksfall och skador på fritiden.

Vem gäller hemförsäkringen för Folksam?

Vad ingår i hemförsäkring? Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker som du har för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Egendomsskyddet gäller vid exempelvis brand, stöld och skadegörelse.

Vad ingår i Folksams gruppförsäkring?

Beträffande strejk, blockad, bojkott och lockout gäller ovanstående även om det är Folksam som är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Grupplivförsäkring kan lämna ersättning vid dödsfall. I försäkringsskyddet kan även Barngrupplivförsäkring ingå.

Vad innebär grupplivförsäkring Folksam?

Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. I ditt medlemskap kan en grupplivförsäkring ingå som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Har kommunal inkomstförsäkring?

Med Kommunals inkomstförsäkring kan du behålla upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst även vid arbetslöshet. Normalt ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde för att omfattas av inkomstförsäkringen.

Vad är kollektivavtalad försäkring?

De kollektivavtalade försäkringar som ingår i försäkringsavtalet ger de anställda ett omfattande försäkringsskydd som täcker de flesta situationer i arbetslivet, till exempel sjukdom, skada eller föräldraledighet. Vilka situationer som försäkringarna täcker beror på om de anställda räknas som arbetare eller tjänsteman.

Var gäller hemförsäkringen?

Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker (lösöret) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörs i en brand. Det gäller både saker inne i din bostad och om du har saker i ett vinds- eller källarförråd (men stöldbegärliga saker ersätts inte om de förvaras utanför bostaden).

Vad går på hemförsäkringen?

Hemförsäkringen ger trygghet i händelse av stöld och vandalism. Ur skyddet mot brott ersätts skador som förorsakas av stöld, rån, inbrott eller skadegörelse. Ur skyddet mot brott ersätts också när en barnvagn, trädgårdsmöbel, låst cykel eller gräsklippare stjäls på gården.

Vad innehåller en grupplivförsäkring?

En gruppförsäkring innebär vanligtvis att en arbetsgivare eller fackförbund tecknar ett gruppavtal med ett försäkringsbolag. I gruppavtalet står det vilka som är försäkringsberättigade, vilka försäkringar som ingår i avtalet och vad som krävs för att omfattas av avtalet.

Vad ingår i Folksams sjukförsäkring?

Sjuk- och efterlevandeförsäkring via ditt fackförbund Ger dig kompensation för förlorad inkomst vid sjukdom, ger ersättning vid vissa diagnoser och om du skulle avlida.

Vad betyder grupplivförsäkring?

En försäkring för dig och dina anhöriga Grupplivförsäkring för privatpersoner är ett förmånligt dödsfallsskydd till dina anhöriga om du skulle avlida före 65 års ålder. ... För att försäkringen ska gälla ska du vara berättigad till ersättning från Försäkringskassan, till exempel sjukpenning och ersättning vid arbetsskada.

Vad betyder dödsfallskapital?

En livförsäkring tecknar du för dina efterlevande. Om du dör under den tid som försäkringen gäller betalas det ut ett engångsbelopp till dem som du skrivit in som förmånstagare. En livförsäkring är inte ett sparande utan en så kallad riskförsäkring. ... Efter det betalas inget från försäkringen längre.

Vad innebär inkomstförsäkring kommunal?

Med Kommunals inkomstförsäkring kan du behålla upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst även vid arbetslöshet. Normalt ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde för att omfattas av inkomstförsäkringen.

Har Handels inkomstförsäkring?

Handels inkomstförsäkring Du får 80 procent av inkomsten utan någon övre inkomstgräns. Skyddet räcker i 100 dagar, men du kan förlänga tiden. Förutsättningen är att du även varit med i Handels a-kassa de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös samt har rätt till inkomstbaserad ersättning från Handels a-kassa.

Vad menas med AFA?

Arbetsmarknadens parter, LO och SAF (nuvarande Föreningen Svenskt Näringsliv) slöt avtal om en Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för privatanställda arbetare. För att sköta administrationen av försäkringen bildade parterna Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA .

Vad ingår i AFA Försäkring?

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan utdelning till ägarna. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner. Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Vilken är den billigaste hemförsäkringen?

Den billigaste hemförsäkringen för GP:s tvårumslägenhet i Göteborg är ICA Försäkrings Plus hem. Prisskillnaden mot den dyraste hemförsäkringen i GP:s jämförelse är hela 2 580 kronor per år. Då ingår också nyvärde på hemelektronik i tre år, vilket är högre än medel.

Vilken är den bästa hemförsäkringen?

Vilken hemförsäkring är bäst? De försäkringsbolag som presterat bäst när det kommer till hemförsäkringar och som vi på bäst i test har gett högst betyg är ICA Försäkring, Moderna, Hedvig & Folksam.

Vad ingår i hemförsäkringen hos Länsförsäkringar?

Grundutbudet i alla våra hemförsäkringar omfattar egendomsskydd för dina saker om de blir stulna eller skadade genom brand, vatten eller i samband med inbrott. Dessutom ingår reseskydd (45 dagar), överfallsskydd, rättsskydd (om du hamnar i rättstvist) och ansvarsskydd (om du skulle bli krävd på skadestånd).

Vad ska man ha för hemförsäkring?

Du behöver en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker (lösöret) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörs i en brand. ... Bor du i en hyresrätt behöver du bara ha en hemförsäkring.