:

Vad är en subaraknoidalblödning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en subaraknoidalblödning?
 2. Hur känns en blödning i hjärnan?
 3. Är det farligt att få ett slag i huvudet?
 4. Vad är Epiduralblödning?
 5. Vad är ett aneurysm?
 6. Vad är intrakraniell blödning?
 7. Kan man dö av en hjärnblödning?
 8. Vad är det för skillnad på en hjärninfarkt och en hjärnblödning?
 9. Var är det farligast att slå i huvudet?
 10. Varför får man bulor i huvudet?
 11. Vad händer vid en Epiduralblödning?
 12. Vad är orsaken till Epiduralblödning?
 13. Varför får man aneurysm?
 14. Hur känns en aneurysm?
 15. Är Subduralhematom stroke?
 16. Vilka prover tas vid stroke?
 17. Varför får man en hjärnblödning?
 18. Kan man bli helt återställd efter en hjärnblödning?
 19. Kan man känna en hjärnblödning?
 20. Hur vet man om man har hjärnskakning?

Vad är en subaraknoidalblödning?

Subaraknoidalblödning (SAB), beror oftast på spontan ruptur av aneurysm (pulsåderbråck) i anslutning till någon av hjärnans artärer. Klassiskt insjuknar patienten med plötslig huvudvärk följt av illamående och kräkningar, ibland med sjunkande medvetandegrad. Den kliniska bilden förstärks om patienten är nackstyv.

Hur känns en blödning i hjärnan?

Blodpropp eller blödning inne i hjärnan Symtomen vid en blodpropp i hjärnan och en blödning inne i hjärnan är ofta likadana. Vid en större blödning i hjärnan får du ofta även huvudvärk, mår illa och kräks. Du kan ibland ha svårt att hålla dig vaken eller till och med förlora medvetandet.

Är det farligt att få ett slag i huvudet?

Det kan uppstå blödningar, hjärnan kan svullna och du kan skador på skallbenet om du får ett hårt slag mot huvudet. En del får långvariga besvär med huvudvärk, trötthet, yrsel, minnesförlust eller koncentrationssvårigheter.

Vad är Epiduralblödning?

Definition: Blödning och blodansamling mellan dura mater och kraniet efter skallskada.

Vad är ett aneurysm?

Cerebrala aneurysm (pulsåderbråck) utgörs av utbuktningar på hjärnans artärer. Ofta sitter dessa aneurysm där artärer delar sig eller där grenar avgår. De är inte medfödda utan utvecklas senare i livet och upptäcks oftast i medelåldern.

Vad är intrakraniell blödning?

Sammanfattning. Intrakraniell blödning kan vara traumatisk eller spontan. Lakunär eller större intracerebral, subarachnoidal, sub- eller epidural. Associerad med amyloid, hypertensiv vaskulopati, mikroblödningar, arteriovenös missbildning eller tumör.

Kan man dö av en hjärnblödning?

Effekten av en stroke för den drabbade är mycket varierande. Studier har visat att cirka 20 procent avlider, 30 procent blir funktionellt beroende, vilket innebär att de behöver hjälp av någon annan person för basala saker som att gå på toaletten och liknande. Och så många som 50 procent blir funktionellt oberoende.

Vad är det för skillnad på en hjärninfarkt och en hjärnblödning?

Syrebristen kan uppkomma till följd av en blodpropp i något blodkärl, en så kallad hjärninfarkt eller ischemisk stroke. Syrebristen kan också vara en följd av en hjärnblödning, det vill säga en bristning i något kärl inne i hjärnan – hemorragisk stroke, eller på hjärnans yta – subaraknoidalblödning.

Var är det farligast att slå i huvudet?

Hjärnan omges av en vätska, så kallad cerebrospinalvätska, som skyddar den mot att stöta mot skallbenet. Vid kraftiga smällar och slag mot huvudet kan dock hjärnan komma så pass mycket i rörelse att den slår i insidan av skallbenet.

Varför får man bulor i huvudet?

Vad är en bula? Under huden på huvudet finns det en hård benvävnad - den hindrar blodet från att sprida sig vid en blödning och istället blir det en hård bula. Lägg något kallt i en handduk på bulan så fort som möjligt efter att skadan har inträffat. Då drar blodkärlen ihop sig och blödningen och svullnaden minskar.

Vad händer vid en Epiduralblödning?

Patienten har sänkt medvetande. Man följer vakenhet, andning, blodtryck, puls och pupillreaktioner. Blödningen inuti skallen kan trycka mot viktiga centra i hjärnan (hjärnstammen) varvid blodtrycket stiger, pulsen sjunker, pupillerna vidgas och blir stela, ögonlocken hänger ned (ptos).

Vad är orsaken till Epiduralblödning?

Orsak. Huvudtrauma med bristning av i regel meningeala artärer, hos barn och yngre. Hos vuxna ofta skallfraktur som går över artären. Ökad risk vid behandling antikoagulantia eller hypertoni.

Varför får man aneurysm?

Ofta sitter dessa aneurysm där artärer delar sig eller där grenar avgår. De är inte medfödda utan utvecklas senare i livet och upptäcks oftast i medelåldern. Kända riskfaktorer är rökning, hypertoni, kvinnligt kön samt ett antal medfödda bindvävssjukdomar.

Hur känns en aneurysm?

Symtom när ett pulsåderbråck har brustit Du kan få ett eller flera av de här symtomen om ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl har brustit: Du får plötslig och svår huvudvärk. Du mår illa eller kräks. Du får krampanfall.

Är Subduralhematom stroke?

En subduralblödning är en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Du kan få en sådan blödning efter ett slag mot huvudet. Blodet som samlas under skallbenet trycker mot hjärnan och kan leda till att du blir trött eller medvetslös. Ett annat ord för subduralblödning är subduralhematom.

Vilka prover tas vid stroke?

Hos alla patienter med misstänkt stroke bör följande prover tas: B-Hb....UTREDNING
 • Anamnes och status.
 • EKG.
 • Monitorering av hjärtrytm med telemetri eller Holter i minst 24 timmar (hos patienter med ischemisk stroke utan tidigare känt förmaksflimmer)
 • Laboratorieprover.
 • Datortomografi.

Varför får man en hjärnblödning?

Den vanligaste orsaken till stroke är högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom, ofta åderförfettning (ateroskleros). Ibland drabbar stroke stora kärl med omfattande skador som följd. Men de små blodkärlen, som ligger djupt inne i hjärnan, kan också drabbas till exempel på grund av högt blodtryck.

Kan man bli helt återställd efter en hjärnblödning?

De flesta som råkat ut för en stroke förbättras och många blir helt återställda. Hur lång tid detta tar varierar mycket och man kan i akutskedet inte säkert förutsäga hur det kommer att gå för en enskild patient. För att uppnå bästa resultat är din egen medverkan viktig.

Kan man känna en hjärnblödning?

De vanligaste symtomen är: Domningar eller förlamning i ansiktet, i armar och ben och att det oftast bara är ena kroppshalvan som drabbas. Svårighet att tala eller att förstå vad andra säger. Synstörningar på båda eller ett av ögonen.

Hur vet man om man har hjärnskakning?

Hjärnskakning orsakas av ett slag mot huvudet som får hjärnan att hamna i rörelse. Du kan få minnesförlust, ont i huvudet, bli illamående och yr. En lätt hjärnskakning går över efter några dagar, medan svåra kan kräva sjukhusvård. Det är viktigt att vila hjärnan efter en hjärnskakning, så att den kan återhämta sig.