:

När slutar man bli kallad till tandläkaren?

Innehållsförteckning:

  1. När slutar man bli kallad till tandläkaren?
  2. Varför är det så dyrt att gå till tandläkaren?
  3. Har inte blivit kallad till tandläkare?
  4. Kan man få röntgenbilder från tandläkare?
  5. Är Folktandvården Statligt?

När slutar man bli kallad till tandläkaren?

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region.

Varför är det så dyrt att gå till tandläkaren?

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år.

Har inte blivit kallad till tandläkare?

Det är vanligt, framför allt bland unga mellan 25 och 35, att man tycker det är skönt att inte längre bli kallad till tandläkaren. Man tycker att man sköter sin tandhygien bra och ser inget behov att gå på undersökningar, eftersom det kostar pengar och man anser att det är en onödig kostnad.

Kan man få röntgenbilder från tandläkare?

Kontakta din tandläkare för att veta hur du ska göra. Du kan läsa journalen hos mottagningen, och du har också rätt att en avskrift eller kopia av journalen. Oftast kostar det ingenting. Ibland kan du betala en avgift, särskilt om det också ingår kopiering av röntgenbilder.

Är Folktandvården Statligt?

Folktandvården (FTV) kallas den tandvård i Sverige som drivs i offentlig regi av landets regioner.