:

Vilka strängar till fiol?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka strängar till fiol?
 2. Hur många strängar har en fiol?
 3. Hur strängar man en fiol?
 4. Kan fiol vara?
 5. Vad har bara en sträng?
 6. Vad är strängar gjort av?
 7. Hur många strängar har instrumenten i Stråkfamiljen?
 8. Hur funkar en fiol?
 9. Hur ofta ska man byta strängar på fiol?
 10. Vilken Instrumentfamilj tillhör violinen?
 11. Hur ser fiolen ut?
 12. Vad kännetecknar stränginstrument?
 13. Vilka instrument har fyra strängar?
 14. Har Övertonsrik klang?
 15. Har stråke?
 16. Vilka instrument finns i stråkinstrument?
 17. Vilken Instrumentfamilj tillhör fiol?
 18. Kan bli bra fiol?
 19. Hur många stråkinstrument finns det?
 20. Vad heter pinnen som man spelar stråkinstrument med?

Vilka strängar till fiol?

Fiolen har vanligen fyra strängar, oftast stämda i kvinter med strängarna g (lägst), d', a' och e" (högst). Noter för fiol skrivs oftast i G-klav (diskantklav). Ljudet skapas oftast genom att en stråke dras mot strängarna. Det är också relativt vanligt att man knäpper på strängarna med pekfingret (pizzicato).

Hur många strängar har en fiol?

Violinen spelar ofta melodier, men också rytmer, klanger eller stämmor. Instrumentet har fyra strängar och man använder en stråke för att skapa ljudet. Trådarna på stråken som man drar mot strängarna är av tagel – hästhår. Violin är förresten samma sak som fiol.

Hur strängar man en fiol?

Bild 1: Träng igenom strängen och låt den sticka ut omkring en halv cm. Bild 2: Börja vira skruven mot snäckan, efter första varvet vik strängen över sig själv. Bild 3: Fortsätt att vira upp strängen men glöm inte att hålla strängen spänd med andra handen.

Kan fiol vara?

Fiol eller violin som de även kan kallas för är ett stråkinstrument och sopranmedlemmen inom fiolfamiljen. Sedan 1600-talet det mest vanliga instrumentet inom såväl klassisk musik som folkmusik.

Vad har bara en sträng?

Det är mycket lätt att lära sig spela på ett psalmodikon i och med att det (oftast) finns endast en sträng, samt att tonerna är tydligt utmärkta i greppbrädan genom jack. Varje jack (= ton) kan ha en siffra eller annan markering.

Vad är strängar gjort av?

Tonen skapas genom att strängen sätts i svängning. Grundtonen bestäms av strängens längd, massa och hur spänd den är. Förutom grundtonen genererar strängen harmoniska övertoner vilka ger varje musikinstrument dess individuella klangfärg. Strängar tillverkas av stål (oftast), tarmar, silke, mässing eller nylon.

Hur många strängar har instrumenten i Stråkfamiljen?

AVSNITT 3 – CELLO Vi lär oss hur den ser ut och låter. Cello tillhör stråkfamiljen och har fyra strängar som spelas med stråke. Vi hör cello spela med olika rytm, tempo och tonläge. Med cello tas begreppet klang upp, med koppling till instrumentets varma klang.

Hur funkar en fiol?

Den högerhänte violinisten placerar sin fiol mot halsens vänstra sida för att kunna hålla stråken i högerhanden. Vänsterhanden används till att reglera längden på strängarna för att justera tonhöjd, genom att trycka in dem på olika ställen. När stråken dras skapas vibrationer i strängarna = ljud.

Hur ofta ska man byta strängar på fiol?

Hur ofta du byter strängar beror dels på hur mycket du spelar- men även vilken typ av sträng du använder. Stål har en lång livslängd medan sena har en kort. Spelar du mycket på sensträngar kommer du att märka ett lyft när du byter efter ett drygt halvår.

Vilken Instrumentfamilj tillhör violinen?

stråkinstrument med fyra strängar stämda i kvinter; undanträngde viola da gamba-instrumenten på 1700-talet; spelas med en stråke av annan typ. Utgångsformen var viola da braccio; violinen är en mindre form av denna (it. violino, eg. liten viola); sedan övertogs benämningen violin för hela instrumentfamiljen.

Hur ser fiolen ut?

En fiol består utav en kropp, en hals, ett greppbräde, en stränghållare, strängar samt en stråke. De olika komponenterna ser på det stora hela likvärdiga ut men om man går in på djupet och ser närmre på dem så kommer de att variera mellan varandra och därav så ger också olika fioler ifrån sig olika ljud, olika klang.

Vad kännetecknar stränginstrument?

Stränginstrument (eller kordofoner) är musikinstrument vars ton åstadkommes med hjälp av en eller flera strängar som sätts i svängning.

Vilka instrument har fyra strängar?

Ukulelen ser ut som en liten gitarr, men har fyra strängar istället för sex stycken.

Har Övertonsrik klang?

Instrumentet har en metallisk övertonsrik klang och används ofta som ett melodiskt rytminstrument. Instrumentet är i första hand ett folkinstrument och är vanligt inom iransk traditionell och klassisk musik, men har även med framgång introducerats i raga.

Har stråke?

Ett stråkinstrument är en sorts stränginstrument eftersom det har strängar. Stråkinstrument har en stråke. Man drar med stråken över strängarna, och då blir det en ton. Stråken är gjord av trä, och har tagel som är hästhår, och det är taglet som man drar mot strängarna.

Vilka instrument finns i stråkinstrument?

Stråkinstrument
 • Violin. Kallas även fiol. ...
 • Viola. Är som en större violin, men klingar mörkare. ...
 • Cello. Cello är det näst största stråkinstrumentet. ...
 • Kontrabas. Kontrabas eller basfiol är det största instrumentet i stråkfamiljen och spelas stående med eller utan stråke. ...
 • Elstråkinstrument.

Vilken Instrumentfamilj tillhör fiol?

stråkinstrument med fyra strängar stämda i kvinter; undanträngde viola da gamba-instrumenten på 1700-talet; spelas med en stråke av annan typ. Utgångsformen var viola da braccio; violinen är en mindre form av denna (it. violino, eg. liten viola); sedan övertogs benämningen violin för hela instrumentfamiljen.

Kan bli bra fiol?

Men för att bli så här bra behöver man ett dessutom ett bra öra – fiolen ska ju inte bara vara fin – den måste ju låta bra också. – Det är nya träbitar som måste vibreras igång. Ju mer den är spelad, desto bättre blir den. Men man måste ju vara försiktig med den också, säger Jan Larsson.

Hur många stråkinstrument finns det?

Medlemmarna i gruppen domineras sedan flera sekler tillbaka av fiol, altfiol, cello och kontrabas. I familjen ingår även medeltida fioler såsom rebec och fiddla men också många utomeuropeiska instrument som exempelvis den kinesiska erhu.

Vad heter pinnen som man spelar stråkinstrument med?

​Cellon är det näst största ståkinstrumentet i en symfoniorkester, och låter mörkare än både violin och viola. Den är så stor att den måste stå på golvet när man spelar. Som stöd finns en utdragbar pinne längst ned. Pinnen kallas stackel.