:

Hur dra Man utanpåliggande el själv?

Innehållsförteckning:

 1. Hur dra Man utanpåliggande el själv?
 2. Får man byta strömbrytare själv?
 3. När används utanpåliggande förläggning?
 4. Får man ha utanpåliggande el i badrum?
 5. Får man dra kablar själv?
 6. Får man byta stickpropp själv?
 7. Kan man byta Automatsäkring själv?
 8. Vad får man göra utan behörighet?
 9. När används vanligen en Korsströmställare?
 10. När används Kulokabel?
 11. Hur drar man el i badrum?
 12. Får man dra VP rör själv?
 13. Får man byta tvättmaskin själv?
 14. Får man montera stickpropp själv?
 15. Kan man byta till dimmer själv?
 16. Vad får jag koppla själv?
 17. När används dubbeltrapp?
 18. När används Tändtråd?
 19. När ska man använda EKK?

Hur dra Man utanpåliggande el själv?

Att dra utanpåliggande el får du inte göra själv utan du måste som sagt anlita en utbildad och erfaren elektriker.
 1. Byta proppsäkring.
 2. Byta glödlampor.
 3. Montera skarvsladdar.
 4. Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar.
 5. Byta befintligt vägguttag.

Får man byta strömbrytare själv?

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas.

När används utanpåliggande förläggning?

Att strömbrytarna var utanpåliggande, berodde på att elektricitet dragits in i efterhand. Synlig kuloledning och utanpåliggande strömbrytare och vägguttag var den vanligaste elinstallationen. ... Men även användas för att tända och släcka en lampa från två olika strömbrytare, t ex en belysning i en trappa.

Får man ha utanpåliggande el i badrum?

Tidigare var det förbjudet att ha vanliga vägguttag i badrummet. Numera får registrerade elinstallationsföretag installera uttag för 230 volt i bad- och duschrum, om uttagen är skyddsjordade. Uttagen måste också skyddas av en jordfelsbrytare och får bara placeras på vissa platser i badrummet.

Får man dra kablar själv?

Egentligen är termen otillåten i ringaste laget, det är i själva verket (med vissa undantag som vi ska se) olagligt att utföra elarbeten i hemmet på egen hand och kan till och med ge fängelsestraff. Som bostadsinnehavare är man ansvarig för att el i bostaden är korrekt dragen av en behörig elinstallatör.

Får man byta stickpropp själv?

Men tänk på att du bara får ersätta sladd, stickpropp och skarvuttag med samma slags material som tidigare. Har du en lampa som du vill byta stickpropp på till annat slag – exempelvis en ojordad till en jordad – (eller på hushållsapparater) ska den lämnas till en fackman.

Kan man byta Automatsäkring själv?

Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring. Om du har många apparater igång samtidigt kan det hända att en propp eller en automatsäkring löser ut i elcentralen. Detta får du åtgärda själv, men om säkringen fortsätter gå tillsynes utan anledning ska du kontakta en elektriker.

Vad får man göra utan behörighet?

Utan elektriker behörighetvad du får göra själv
 • Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring.
 • Byta glödlampor.
 • Montering av skarvsladdar.
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.
 • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere)

När används vanligen en Korsströmställare?

Korsströmställare används till att tända o släcka två lampor oberoende av varandra, detta från samma plats. När två lampor ska tändas med en kornströmställare behövs en fasledare, två tändtrådar, o två neutralledare till lamporna.

När används Kulokabel?

Ja kort sagt får EKK användas överallt där EKRK får användas. Men den är inte lika styv och därmed svårare att få rak och snygg, vore det inte för denna sista egenskap torde EKK ha konkurrerat ut EKRK för länge sedan.

Hur drar man el i badrum?

All el ska installeras av behörig elektriker El ska alltid respekteras och framför allt i badrum. Finns det inget uttag i badrummet får du till exempel inte 'lösa' situationen genom att dra in en skarvsladd i badrummet. All el till fasta installationer ska vara dold och installerad av en behörig elektriker.

Får man dra VP rör själv?

Man får ju byta kontakter och uttag med ”nödig kännedom”. Det är uppenbart att reglerna har påverkats av en stark lobbyorganisation som vill skydda sin marknad. Som att man inte får dra vp-rör som en elektriker sedan ska dra tråd i.

Får man byta tvättmaskin själv?

Ska man följa regelverket är svaret fortfarande nej. Det enda man får göra själv enligt reglerna är att byta existerande uttag och strömbrytare (och då inte byta mellan ojordade/jordade). All annan fast installation ska (enligt reglerna) göras av behörig elektriker.

Får man montera stickpropp själv?

Men tänk på att du bara får ersätta sladd, stickpropp och skarvuttag med samma slags material som tidigare. Har du en lampa som du vill byta stickpropp på till annat slag – exempelvis en ojordad till en jordad – (eller på hushållsapparater) ska den lämnas till en fackman.

Kan man byta till dimmer själv?

Kan man byta en dimmer till en strömbrytare själv? -Har du redan en dimmer kan du byta den mot en likadan. Men du får inte byta ut en strömbrytare mot en dimmer, för en dimmer kan kopplas på många fler sätt jämfört med en strömbrytare. Gör du fel finns det risk för både skada och brand.

Vad får jag koppla själv?

Det du får göra Man får byta proppar och säkringar. Man får montera skarvsladdar och reparera eller byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar. Det är också tillåtet att byta ut strömbrytare och vägguttag på högst 16 ampere och man får byta ut fast installerad armatur, dock ej i badrum.

När används dubbeltrapp?

Kron/dubbeltrapp Den används där två olika lampor ska kunna tändas med varsin knapp, men från samma plats. Dubbeltrapp betyder att varje knapp också har trappfunktion och används på samma sätt som en trappströmbrytare.

När används Tändtråd?

Färgkoder på kablar i lågspänningsanläggningar
FärgBeskrivning
BrunI första hand fas ett. Kan dock vara tändtråd i installationer gjorda 1970-2002.
SvartI första hand tändtråd eller fas två. Kan dock vara nolla i installationer gjorda före 1970.
GulTändtråd. Får ej användas då den kan förväxlas med grön/gul.

När ska man använda EKK?

EKK kabeln används vid fast förläggning i torra, icke brand– eller explosionsfarliga utrymmen inomhus, tex i kök, sovrum, vardagsrum, torra vindar, torra källare och i butiksmiljö.