:

Vad grundar sig a-kassa på?

Innehållsförteckning:

  1. Vad grundar sig a-kassa på?
  2. Hur ofta ska man skicka in kassakort?
  3. Vilken a-kassa tillhör undersköterska?
  4. Vad händer om jag blir utförsäkrad från a-kassan?
  5. Hur går man med i en a-kassa?
  6. När ska man Tidrapportera?
  7. Kan man gå med i a-kassa som timanställd?
  8. Vilken A kassa för barnskötare?
  9. Vilken A-kassa ska man välja?
  10. Hur länge kan man få ersättning från a-kassan?

Vad grundar sig a-kassa på?

Den ersättning du får från a-kassan grundar sig på det arbete du har haft före arbetslösheten. För dig som har rätt till inkomstbaserad ersättning räknar vi både på din arbetade tid och din inkomst. Om du har rätt till grundersättning räknar vi bara på den arbetade tiden.

Hur ofta ska man skicka in kassakort?

Kassakortet ska skickas in när alla dagar är ifyllda och du får inte skicka in det i förväg. När kassakortet är ifyllt ska du skicka in det mellan den 1-14 följande månad om du vill få din ersättning utbetald i tid.

Vilken a-kassa tillhör undersköterska?

Du kan bli medlem i Kommunals a-kassa om du arbetar inom kommun, landsting, kyrkan, kooperativ eller privata och kommunala bolag, eller om du studerar inom vård, omsorg eller service. ...

Vad händer om jag blir utförsäkrad från a-kassan?

Om du blir utförsäkrad från a-kassan innebär det att dina ersättningsdagar har tagit slut. Normalt sker detta efter 300 ersättningsdagar. Om du är ensamstående förälder till barn under 18 år förlängs din ersättningsperiod med 150 ersättningsdagar.

Hur går man med i en a-kassa?

Oftast kan du bli medlem på a-kassans hemsida där du fyller i de uppgifter som krävs för ditt medlemskap. I vissa fall måste du signera din ansökan med BankID eller Mobilt BankID. Du kan även skriva ut en pappersblankett och skicka in din ansökan på posten.

När ska man Tidrapportera?

Du rapporterar en vecka i taget och du kan tidigast skicka in en tidrapport när veckan har passerat. Kom ihåg att du ska fylla i hela veckan, även lördag och söndag. Här kan du läsa hur du fyller i tidrapporten i olika situationer. ... Alla dagar du varit helt arbetslös fyller du i som Arbetslös på tidrapporten.

Kan man gå med i a-kassa som timanställd?

Att kombinera din a-kassa med deltidsarbete går bra och det spelar ingen roll ifall du är timanställd eller anställd ett visst antal timmar per vecka. Under en ersättningsperiod kan du arbeta och ersättning i max 60 veckor.

Vilken A kassa för barnskötare?

För att få ersättning om du blir arbetslös i framtiden måste du vara medlem i Kommunals a-kassa. Du kan bli medlem i Kommunals a-kassa om du arbetar inom kommun, landsting, kyrkan, kooperativ eller privata och kommunala bolag, eller om du studerar inom vård, omsorg eller service.

Vilken A-kassa ska man välja?

Vilken a-kassa som är bäst för dig beror på dina förutsättningar och önskemål. Du bör välja en a-kassa som representerar ditt yrkesområde. Du kan även välja om om du vill gå med i en fristående eller facklig a-kassa.

Hur länge kan man få ersättning från a-kassan?

Hur länge kan jag få a-kassa? När vi beviljar dig ersättning får du en ersättningsperiod som är 300 dagar. Du kan högst fem ersättningsdagar per vecka om du är helt arbetslös. Om du skrivs in i ett program hos Arbetsförmedlingen räknas de dagarna också som ersättningsdagar.