:

Vad gör en systemansvarig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en systemansvarig?
 2. Vad har en IT systemförvaltare för lön?
 3. Vad tjänar en Supportchef?
 4. Vad är en bra lön 2021?
 5. Vad gör en Leveransansvarig?
 6. Vad tjänar en Systemspecialist?
 7. Vad tjänar en IT strateg?
 8. Hur mycket tjänar en IT arkitekt?
 9. Vad tjänar en Kundtjänsthandläggare?
 10. Vad tjänar en supporttekniker?
 11. Vad är en bra lön i Sverige?
 12. Hur mycket är en hög lön?
 13. Vad tjänar man som it?
 14. Vad tjänar en redovisningsansvarig?
 15. Vad är en IT strateg?
 16. Hur mycket tjänar en IT konsult?
 17. Vad tjänar en IT ansvarig?
 18. Hur mycket tjänar en IT säljare?
 19. Vad tjänar en kundrådgivare?
 20. Vad är lönen för en kundtjänstmedarbetare?

Vad gör en systemansvarig?

Vad gör en Systemansvarig En systemförvaltare arbetar med administrationen och driften av ett eller flera IT-system. En närliggande roll är systemadministratör. Man kan också kallas förvaltningsledare. ... I arbetsuppgifterna ingår att ha löpande kontakt med systemets administratörer och andra systemförvaltare.

Vad har en IT systemförvaltare för lön?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201641 700 kronor42 100 kronor
201742 500 kronor43 500 kronor
201845 400 kronor44 500 kronor
201944 500 kronor45 700 kronor

Vad tjänar en Supportchef?

Här hittar du all lönestatik samt skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket....Löneskillnader mellan män och kvinnor.
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201632 200 kronor33 100 kronor
201731 900 kronor33 800 kronor
201833 700 kronor34 100 kronor
201934 300 kronor35 200 kronor

Vad är en bra lön 2021?

Din månadslön - efter löneväxlingen - bör år 2021 vara över 45 865 kronor. Tänk på att denna gräns höjs med förändringen av inkomstbasbeloppet varje år. Det gäller alltså att hålla koll på att du alltid ligger över gränsen.

Vad gör en Leveransansvarig?

Rollen innebär att du driver affären framåt och ansvarar för att leveransen är i linje med de satta avtalen samt att du arbetar proaktivt för att utveckla och identifiera förbättringar av tjänster gentemot kunderna.

Vad tjänar en Systemspecialist?

Dela
LönAndel
28-29.999 kr6,74 %
30-32.999 kr15,36 %
33-35.999 kr15,09 %
36-38.999 kr15,63 %

Vad tjänar en IT strateg?

Vilken lön har IT-utbildade? Akavias lönestatistik 2020 för IT-akademiker visar att medianlönen för nyexaminerade är 32 000 kr. Efter 6-10 år i yrket är medianlönen 44 550 kr och 16-20 år efter examen är medianlönen 51 000 kr.

Hur mycket tjänar en IT arkitekt?

Marknadslön för IT-arkitekt Marknadslönen 2021 för IT-arkitekter ligger i intervallet 48 0 kronor per månad.

Vad tjänar en Kundtjänsthandläggare?

Ingångslönen inom kundtjänst ligger på drygt 20 000 kr/månad. Givetvis får du i regel högre lön om du har erfarenhet eller om arbetet är komplext, eller om du tar steget till gruppchef och teamledare. Med erfarenhet kan du komma över 30 000 kr/mån.

Vad tjänar en supporttekniker?

Ingångslön utan utbildning ca 22 000 kr/mån. Med eftergymnasial utbildning ingångslön ca 26 000 kr/mån. För tyngre second line support och arbete med komplexa installationer, diagnoser och problem kan lönen ligga upp mot 40 000 kr/månad.

Vad är en bra lön i Sverige?

Om vi jämför kvinnors och mäns medellöner i de olika sektorerna ser vi att manliga tjänstemän inom privat sektor har den högsta medellönen, runt 47 600 kronor. Minst tjänar kvinnliga arbetare i privat sektor med en medellön på 27 300 kronor.

Hur mycket är en hög lön?

De som tjänar mer än 50 000 kronor anser – i genomsnitt – att det krävs en inkomst på 76 000 kronor i månaden för att kunna kallas höginkomsttagare. ... Det innebär att höginkomsttagaren, enligt den allmänna uppfattningen i Sverige, har en bruttolön som är 24 000 kronor högre än medianen.

Vad tjänar man som it?

Med 10 års erfarenhet låg lönen för civilingenjörer i spannet 41 000–66 000 (median 50 000 kr) och för högskoleingenjörer 36 000–64 500 (median 46 000 kr). Naturvetarnas lönestatistik från 2020 visar att medianlön för IT-utbildade medlemmar var 51 000 kr per månad med ett spann från 38 000 till 70 000 kr per månad.

Vad tjänar en redovisningsansvarig?

Redovisningsansvarig: 44 972 kr. Ekonomiansvarig: 43 286 kr. Auktoriserad redovisningskonsult: 39 884 kr. Redovisningsekonom: 37 496 kr.

Vad är en IT strateg?

IT-strategen har liknande arbetsuppgifter som en IT-samordnare, men har mer ett övergripande ansvar för IT-strategin och följer upp och utreder vilka behov och utvecklingsmöjligheter som finns. IT-strategin planerar och genomför även utbildningar för datoranvändare inom organisationen.

Hur mycket tjänar en IT konsult?

Vilken lön har IT-utbildade? Akavias lönestatistik 2020 för IT-akademiker visar att medianlönen för nyexaminerade är 32 000 kr. Efter 6-10 år i yrket är medianlönen 44 550 kr och 16-20 år efter examen är medianlönen 51 000 kr.

Vad tjänar en IT ansvarig?

Marknadslönen 2021 för IT-chefer ligger på 54 000 kronor per månad och uppåt.

Hur mycket tjänar en IT säljare?

Här visas hur lönen för teknisk säljare inom it skiljer sig mellan olika sektorer....Vad tjänar en teknisk säljare inom it i olika sektorer?
SektorMedellön
Privatanställd tjänsteman44 200 kronor

Vad tjänar en kundrådgivare?

Dela
MedellönMedianlönMedelålder
24.419 kr23.880 kr27,7 år

Vad är lönen för en kundtjänstmedarbetare?

Ingångslönen inom kundtjänst ligger på drygt 20 000 kr/månad. Givetvis får du i regel högre lön om du har erfarenhet eller om arbetet är komplext, eller om du tar steget till gruppchef och teamledare. Med erfarenhet kan du komma över 30 000 kr/mån.