:

Vad menas med Aktualitetsdatum?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med Aktualitetsdatum?
 2. Vad menas med avskild fastighet?
 3. Vad betyder Gravationsfri fastighet?
 4. Vad är Fastighetsbevis?
 5. Vad är avskild mark?
 6. Vad menas med att fastigheten är intecknad?
 7. Vem äger fastigheten godkänt ändamål?
 8. Är fastigheten pantsatt?
 9. Vad betyder Summa inteckningar?
 10. Hur fungerar det med pantbrev?
 11. Vad baseras lagfarten på?
 12. Vilka fastigheter äger en viss person?
 13. Vem äger fastigheten sekretess?
 14. Vad innebär det att en lägenhet är pantsatt?
 15. Vad är en pantsättning av en fast egendom?
 16. Vad menas med inteckning på hus?
 17. Är inteckningar och pantbrev samma sak?
 18. Hur fungerar lagfart?
 19. Är det pantbrev på bostadsrätter?

Vad menas med Aktualitetsdatum?

I inskrivningsregistret skall därutöver för varje inskrivningsmyndighets område redovisas datum för den senaste inskrivningsdag, beträffande vilken samtliga beslut och anteckningar införts i registret (aktualitetsdatum).

Vad menas med avskild fastighet?

Vissa uppgifter om fastigheten tas då bort i registret, medan vissa andra uppgifter och anmärkningar finns kvar på den avregistrerade fastigheten för att man i framtiden ska kunna följa vad dom har hänt. Avstyckning - Avstyckning är när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet.

Vad betyder Gravationsfri fastighet?

Ordbok: 'gravationsfri' Hittade följande förklaring(ar) till vad gravationsfri betyder: fri från inteckningar.

Vad är Fastighetsbevis?

Ett fastighetsbevis är en fullständig utskrift av all information rörande fastigheten från fastighetsregistret.

Vad är avskild mark?

Avstyckning innebär att mark avskiljs från en fastighet. Den avskilda marken blir sedan en ny fastighet. Ett exempel på när avstyckning sker är när ett köp av mark görs i syfte att bygga en bostad. Det är inte heller ovanligt att man på grund av gåva av fastighet vill genomföra en avstyckning.

Vad menas med att fastigheten är intecknad?

För att använda fastigheten som säkerhet för exempelvis ett lån vid fastighetsköp behöver en ansökan om inteckning skickas in till oss, förutsatt att det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna i fastigheten. Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av.

Vem äger fastigheten godkänt ändamål?

I Vem äger fastigheten kan du som är privatperson och har giltig e-legitimation få information om vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka uppgift om vem som äger fastigheten och eventuell tomträttsinnehavare.

Är fastigheten pantsatt?

Ska du köpa en bostad är det helt normalt att den är pantsatt. Det innebär helt enkelt att den nuvarande ägaren har använt bostaden som säkerhet för ett bolån, vilket de allra flesta bostadsägare har. När ett hus är pantsatt finns det pantbrev som fungerar som bevis för att huset står som säkerhet för ett bolån.

Vad betyder Summa inteckningar?

Ett pantbrev utfärdas vid inteckning Ett pantbrev fungerar som ett bevis på att du har gjort en fastighetsinteckning. Pantbrevet kan du sedan lämna in till banken som säkerhet vid ett bostadslån och är utfärdat om ett visst belopp som motsvarar fastighetens hela värde, eller delar av det.

Hur fungerar det med pantbrev?

Pantbrev är ett värdebevis som används som säkerhet när du tar ett bolån. När du lånar pengar för att köpa ett hus, pantsätter du huset genom att överlämna ett pantbrev till banken. Beloppet på ditt pantbrev är ofta lika stort som beloppet på ditt bolån.

Vad baseras lagfarten på?

Kostnaden för lagfarten kallas för stämpelskatt. Lagfartskostnaden är på 1,5 procent av det du betalat för huset (köpeskillingen) eller taxeringsvärdet, beroende på vad som är högst. Utöver lagfartskostnaden betalar du även en expeditionsavgift på 825 kronor, samt en administrativ avgift till oss på 750 kronor.

Vilka fastigheter äger en viss person?

Om du är privatperson och vill veta vem som äger en viss fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst - Vem äger fastigheten. Här hittar du också information om vårt arbete med att samla in information om byggnader, adresser, lägenheter och fastighetstaxering.

Vem äger fastigheten sekretess?

I Vem äger fastigheten kan du som är privatperson och har giltig e-legitimation få information om vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka uppgift om vem som äger fastigheten och eventuell tomträttsinnehavare.

Vad innebär det att en lägenhet är pantsatt?

När du har bestämt dig för att köpa ska du be säljaren om en kopia på lägenhetsförteckningen. Där kan du se om bostadsrätten är pantsatt, det vill säga att en tidigare bostadsrättsinnehavare tagit lån och använt bostadsrätten som säkerhet. Säljaren ska lösa lånen innan köparen tillträder bostadsrätten.

Vad är en pantsättning av en fast egendom?

Det är vanligt att sätta egendom i pant som säkerhet för ett lån. En säkerhet kan bestå av panträtt i lös egendom, till exempel en värdepappersdepå, eller i fast egendom. Den som lämnar en pant kallas för pantsättare och den som är innehavare av en pant, vanligtvis långivaren, kallas för panthavare.

Vad menas med inteckning på hus?

För att använda fastigheten som säkerhet för exempelvis ett lån vid fastighetsköp behöver en ansökan om inteckning skickas in till oss, förutsatt att det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna i fastigheten. Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av.

Är inteckningar och pantbrev samma sak?

Inteckningen registreras i fastighetsregistrets inskrivningsdel efter beslut av oss. Därefter utfärdas ett pantbrev som förs över till banken. Pantbrevet är en värdehandling och fungerar som ett bevis på att inteckningen har gjorts.

Hur fungerar lagfart?

Lagfart är enkelt uttryckt ett bevis på vem som äger villan eller fritidshuset. När lagfarten registreras behöver du som köpare betala stämpelskatt. Stämpelskatten för lagfart är för närvarande 1,5 procent av bostadens pris. Dessutom betalar du en avgift på 825 kronor och vårt arvode på 625 kronor.

Är det pantbrev på bostadsrätter?

Om en långivare vill ha fastigheten som säkerhet för ett lån tillkommer också stämpelskatt för pantbrev. Är det en bostadsrätt som ska pantsättas tar bostadsrättsföreningen ibland ut en pantsättningsavgift. ... Pantbrevet är ett bevis på inteckningen. Pantbrev kostar 2 procent av pantbrevets belopp i stämpelskatt.