:

Vad är Ytjordvärmepump?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Ytjordvärmepump?
 2. Hur fungerar en Ytjordvärmepump?
 3. Hur gör man jordvärme?
 4. Vad kostar en panna till jordvärme?
 5. Vad menas med jordvärme?
 6. Vad är en Markvärmepump?
 7. Hur fungerar en bergvärmepump?
 8. Hur djupt ska man lägga jordvärme?
 9. Vad kostar det att göra jordvärme?
 10. Hur mycket kostar det att byta bergvärmepump?
 11. Vad är det för skillnad på jordvärme och bergvärme?
 12. Varför jordvärme?
 13. Vad kostar Markvärmepump?
 14. Vad är en Kollektorslang?
 15. Hur miljövänligt är bergvärme?
 16. Hur fungerar ett vattenburet värmesystem?
 17. Vad kostar det att få jordvärme?

Vad är Ytjordvärmepump?

I vissa fall så kallar man sådana här värmepumpar för jordvärmepumpar. Definitionen är dock att ytjord ger en mycket bättre bild av vad det hela handlar om. Med en ytjordvärmepump så lägger man ner en slang i jordens översta skikt för att ta tillvara på den solenergin som lagras där under hela rået.

Hur fungerar en Ytjordvärmepump?

Vätskan i slangen hämtar värme ur marken. Med hjälp av energisnål kompressorteknik utvinns värmen av en värmepump, som sedan distribuerar ut värmen i husets värme- och varmvattensystem. Vätskan pumpas åter ut i kollektorslingan, där den värms upp och återigen hämtas upp till din jordvärmepump.

Hur gör man jordvärme?

Jordvärme hämtar energi från lagrad solvärme i marken, vilket gör att det fungerar lite som horisontell bergvärme. För att ta vara på den lagrade värmen grävs en slang ned i marken på ca 1-1,5 meters djup. Eftersom det inte krävs någon borrning är jordvärme en mindre kostsam investering än bergvärme.

Vad kostar en panna till jordvärme?

För en normalstor villa är kostnaden för jordvärmepumpen mellan 45 000 och 80 000 kronor. En total entreprenad, inklusive installation och grävning brukar ligga på 1 000 kronor. Uppskattad livslängd på en jordvärmepump är 10-15 år, även om det idag finns många värmepumpar som är mer än 20 år gamla.

Vad menas med jordvärme?

Jordvärme hämtar lagrad solenergi ur marken med hjälp av en nedgrävd slang i åkern eller trädgården som kallas kollektorslang. Slangen är 4 centimeter i diameter och innehåller vatten och alkohol. Vätskan kallas brinevätska eller kollektorvätska.

Vad är en Markvärmepump?

Markvärmepump, bergvärmepump, sjövärmepump, jordvärmepump eller bara värmepump. ... Markvärmepump är den typ av värmepump som används för att hämta energi från marken, vilken innefattar jordvärme, bergvärme och sjövärme.

Hur fungerar en bergvärmepump?

Bergvärme är solenergi som lagrats i grundvattnet och som du kan använda för att värma upp ditt hus och få varmvatten. ... Bergvärmepumpen utvinner värmen med hjälp av en avancerad kompressorteknik och skickar ut den till husets värme- och varmvattensystem, därefter pumpas vätskan ner i berggrunden igen för ny uppvärmning.

Hur djupt ska man lägga jordvärme?

Kollektorslangen placeras i jorden, istället för i sjön eller i berget. Slangen grävs ned på ett djup av cirka en meter. I vissa fall kan även slangarna läggas i flera lager ned till cirka 5–10 m djup.

Vad kostar det att göra jordvärme?

Den totala kostnaden för jordvärme brukar ligga på mellan 80 000 kronor och 150 000 kronor. Priset styrs mycket av hur stort värmebehov du har i ditt hushåll, vilken typ av jordvärmepump du behöver, samt hur stor yta som bör användas till nedgrävningen av kollektorslangen.

Hur mycket kostar det att byta bergvärmepump?

Byt den gamla värmepumpen mot en ny och effektivare. Kostnaden ligger vanligtvis mellan 75 0 kronor. Om det behövs kompletteringsborra så kan det kosta ytterligare 000 kronor, beroende på hur mycket som måste borras.

Vad är det för skillnad på jordvärme och bergvärme?

Både bergvärme och jordvärme utnyttjar solens lagrade värme för att utvinna energi. Medan bergvärme hämtar energi ur en kollektorslang som placeras vertikalt ner i berggrunden, så man kan säga att jordvärme fungerar som en horisontal bergvärme.

Varför jordvärme?

Ekonomiskt: I de allra flesta fall så är jordvärme en mycket ekonomisk energiform. Förnybart: Jordvärme är effektivt sätt att utvinna solenergi som lagras i marken. ... Flexibelt: Jordvärme kan kombineras med andra värmekällor, som till exempel solvärme.

Vad kostar Markvärmepump?

Räkna med att markvärmepumpen kostar dig mellan 45 0 kr. Ju högre effektbehov, vilket i princip betyder ”ju större hus du har”, desto mer kraftfull pump behövs vilket också leder till ett högre pris.

Vad är en Kollektorslang?

En kollektorslang är egentligen en slinga av flera slangar som leder mellan hus och brunn. Det är helt enkelt den som gör att värmepumpen kan förse huset med energi från bergvärme.

Hur miljövänligt är bergvärme?

Förr var det vanligt att värma upp huset med olja, ved eller enbart el, men idag finns det betydligt mer miljövänliga alternativ. Bergvärme är miljövänligt eftersom bergvärmepumpen utvinner solenergin i marken.

Hur fungerar ett vattenburet värmesystem?

Vattenburen värme är en uppvärmningsform som sker med hjälp av varmvatten som cirkulerar i ett rörsystem till radiatorer (element), golvvärme eller värmefläktar som finns installerade i byggnaden där en uppvärmande funktion önskas.

Vad kostar det att få jordvärme?

Vad kostar jordvärme? Den totala kostnaden för jordvärme brukar ligga på mellan 80 000 kronor och 150 000 kronor. Priset styrs mycket av hur stort värmebehov du har i ditt hushåll, vilken typ av jordvärmepump du behöver, samt hur stor yta som bör användas till nedgrävningen av kollektorslangen.