:

Hur mycket återvinns i Göteborg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket återvinns i Göteborg?
 2. Vad händer med soporna i Göteborg?
 3. När töms mina sopor Göteborg?
 4. Hur mycket avfall per person?
 5. Hur sorterar vi sopor i Sverige?
 6. Vad händer med det som slängs i soppåsen?
 7. Vad händer med återvinningen ur se?
 8. När töms mitt trädgårdsavfall?
 9. När töms matavfall?
 10. Vad kostar extra sophämtning?
 11. Hur mycket avfall per hushåll?
 12. Hur mycket avfall slängs?
 13. Hur gör man när man sopsorterar?
 14. Vart hamnar hushållssopor?
 15. Vad händer med de sopor som vi slänger?
 16. Vad händer med skräpet barn?
 17. Vad händer med gamla kläder?

Hur mycket återvinns i Göteborg?

Avfallsmängder
AvfallsmängderÅr 2020År 2015
Grovavfall ÅVC (kg/person)9085,4
Grovavfall ÅVC (kg/besök)162148
Farligt avfall (ton) Ej bilbatterier efter 20164 7243 681
Farligt avfall (kg/invånare)8,16,7

Vad händer med soporna i Göteborg?

Med hjälp av en stor gripklo förs avfallet till själva förbränningsugnen. I ugnen förbränns avfallet vid en temperatur på minst 850°C. De heta rökgaserna leds vidare och värmer upp vatten som antingen blir till fjärrvärme eller el.

När töms mina sopor Göteborg?

Vi hämtar avfallet varannan vecka Avfall från villor och småhus hämtar vi varannan vecka. Det finns alltid möjlighet att få ännu glesare hämtning, var fjärde vecka, om du sorterar ditt matavfall.

Hur mycket avfall per person?

Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg kommunalt avfall 2020. föregående år. 776 280 ton, gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 75 kg/person.

Hur sorterar vi sopor i Sverige?

Förpackningar och tidningar lämnar du på närmaste återvinningsstation. Du som har hemsortering lägger det i ditt kärl. Alla förpackningar ska vara tömda, förpackningar med olika material ska separeras.

Vad händer med det som slängs i soppåsen?

De plagg som slängs i soppåsen förbränns och blir till värme, el och varmvatten. Överblivna läkemedel lämnas ALLTID in på Apoteket.

Vad händer med återvinningen ur se?

Serien riktar sig till elever som går i grundskolans årskurs F-3 och syftar till att ge kunskap i hur olika material kan återvinnas om de tas om hand på rätt sätt.

När töms mitt trädgårdsavfall?

Trädgårdskärlet töms varannan vecka mellan vecka 9 och vecka 50. Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid trädgårdsskötsel. Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall.

När töms matavfall?

Hur ofta har man tömning? För villahushåll gäller att matavfallet kommer att hämtas varannan och restavfallet var fjärde vecka. Varför ska jag sortera, blandas inte avfallet ändå? Nej, innehållet i matavfallskärlet blandas inte med innehållet i något annat kärl.

Vad kostar extra sophämtning?

Kärllås
Kärllås inklusive montering465,00 kr
Extra nycklar55,00 kr

Hur mycket avfall per hushåll?

Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg kommunalt avfall 2020. föregående år. 776 280 ton, gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 75 kg/person.

Hur mycket avfall slängs?

År 2018 slängde hushållen i Sverige ungefär 4,5 miljoner ton avfall totalt. Ungefär en tiondel av avfallet utgörs av så kallat farligt avfall.

Hur gör man när man sopsorterar?

Du som har hemsortering lägger det i ditt kärl. Alla förpackningar ska vara tömda, förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt sorterar du förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.

Vart hamnar hushållssopor?

Svar: Sopbilarna har olika fack för olika sopor, men det syns inte utifrån. Materialet körs till olika anläggningar för olika typer av materialåtervinning. Om matrester sorteras ut åker de till rötnings- eller komposteringsanläggningar och soppåsen hamnar på förbränningsanläggningen.

Vad händer med de sopor som vi slänger?

Det komposterbara avfallet tas om hand på Mältan och transporteras sedan vidare till annan anläggning för att bli biogas och biogödsel. Det brännbara körs iväg till förbränning och energin tas tillvara. Vi tar även emot avfall som inte kan sorteras eller återvinnas (deponirester).

Vad händer med skräpet barn?

Följ avfallet från soptunnan till nya material eller energi. ... Vafab Miljö har gjort en barnfilm som visar hur olika material kan hämtas i samma sopbil. El-Kretsen har tagit fram en film om batterier. Se kortfilmer om hur förpackningar och tidningar återvinns på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida.

Vad händer med gamla kläder?

För kläder och textilier är den så kallade insamlingsgraden omkring 20 procent. Det betyder att en femtedel av de 131.000 ton kläder som importeras till Sverige hamnar hos de olika insamlingsorganisationerna, som till exempel Emmaus, Myrorna, Läkarmissionen, Röda Korset och Stadsmissionen.