:

Hur skapar Lantmäteriet kartor över Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skapar Lantmäteriet kartor över Sverige?
 2. Vem ger ut kartor i Sverige?
 3. Hur kan man se fastighetsgränser?
 4. Hur får jag reda på en fastighetsbeteckning?
 5. Vad innebär en lagfart?
 6. Hur många fastigheter äger en person?

Hur skapar Lantmäteriet kartor över Sverige?

skapar du en egen karta
 • Klicka på Starta Kartutskrift.
 • Välj önskat område genom att zooma och panorera i kartan. ...
 • Välj "Ändra" för att ändra skala 1:10 000/1:50 000 eller utskriftsformat t.ex. ...
 • Välj "Skapa karta". ...
 • Anpassa din kartutskrift genom att välja den information du vill ha med t. ...
 • Din karta skapas som en pdf-fil.

Vem ger ut kartor i Sverige?

SGU ger ut ett stort antal rapporter och kartor i sina olika publikationsserier. Publikationerna beskriver resultaten från olika undersökningar, utredningar och uppdrag.

Hur kan man se fastighetsgränser?

I vår e-tjänst Min karta kan du se en fastighets ungefärliga läge och se hur den ligger i förhållande till andra fastigheter. Du kan även söka på fastighetsbeteckning, adress, koordinater eller zooma in till berörd fastighet direkt i kartan. Läs mer om e-tjänsten Min karta.

Hur får jag reda på en fastighetsbeteckning?

Hur hittar man fastighetsbeteckning? Sök på kartor på Eniro.se eller Hitta.se med tomt-filtret, kolla i dina lånepapper eller köpehandlingar eller kontakta Lantmäteriet.

Vad innebär en lagfart?

När du har köpt en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Lantmäteriet kontrollerar att vissa inskrivningsåtgärder är uppfyllda, t. ... Sedan antecknas du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret.

Hur många fastigheter äger en person?

Om du är privatperson och vill veta vem som äger en viss fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst - Vem äger fastigheten. Här hittar du också information om vårt arbete med att samla in information om byggnader, adresser, lägenheter och fastighetstaxering.