:

Vad kostar färdtjänst i Jönköping?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar färdtjänst i Jönköping?
  2. Hur mycket kostar det att åka färdtjänst?
  3. Får man ta färdtjänst till sjukhus?
  4. Vad krävs för att få riksfärdtjänst?
  5. Vem skriver Färdtjänstintyg?
  6. När ska riksfärdtjänst beviljas?
  7. Vad kostar det att åka sjukresor?
  8. Vad kostar färdtjänst Dalarna?
  9. Vem betalar Sjukresa?
  10. Vad är ett Sjukresekort?

Vad kostar färdtjänst i Jönköping?

En zon: 730 kr Två zoner: 860 kr Län: 1230 kr Du får inte använda färdtjänst för resor i tjänsten.

Hur mycket kostar det att åka färdtjänst?

Vid varje resa med färdtjänst betalar du en egenavgift direkt till chauffören. Kostnaden beror på hur lång resa du gör och motsvarar 1,5 gånger biljettpriset för den vanliga kollektivtrafiken. Sjukresor med taxi kostar 200kr per enkelresa med ett högkostnadsskydd på 2 400kr per tolvmånadersperiod.

Får man ta färdtjänst till sjukhus?

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården, till exempel med buss och tunnelbana, kan du ha rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Det är alltid det medicinska behovet som styr om du har rätt till sjukresa och det är den som ger dig vård som bestämmer.

Vad krävs för att få riksfärdtjänst?

Vem kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst? Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett dyrare sätt än annars kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst. Funktionsnedsättningen ska bestå längre än sex (6) månader.

Vem skriver Färdtjänstintyg?

Så här ansöker du om färdtjänst Skicka läkarintyget till kommunen/stadsdelsförvaltningen där du är folkbokförd. Du blir kontaktad av en utredare på kommunen/stadsdelsförvaltningen som bokar ett möte med dig. I samband med mötet beskrivs din funktionsnedsättning i en utredning.

När ska riksfärdtjänst beviljas?

Kommunen behöver ha Din ansökan om riksfärdtjänst minst tre veckor före planerad resa. Vid behov ska ansökan styrkas med läkarintyg. Normalt beviljas en resa i taget, d.v.s. en resa (och returresa) vid ett fastställt datum och med fastställt mål.

Vad kostar det att åka sjukresor?

Gör du en sjukresa med din egen bil får du 17 kronor per mil i ersättning. Egenavgiften för en resa med egen bil är upp till 50 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Vad kostar färdtjänst Dalarna?

För att resa gratis med den allmänna kollektivtrafiken behöver du beställa Resekort Färdtjänst. Med resekort färdtjänst reser du gratis inom Dalarnas län. Resekortet är giltigt på alla Dalatrafiks bussar samt på tåg som körs av Tåg i Bergslagen. Kortet är inte giltigt på SJ-tåg.

Vem betalar Sjukresa?

Sjukvårdshuvudmannen bestämmer själv grunderna för resekostnadsersättningen samt nivån på avgiften som den enskilde själv måste betala, den så kallade egenavgiften. Varje landsting eller region bestämmer vilka resor som ska ersättas. Besluten grundar sig på den enskildes medicinska status.

Vad är ett Sjukresekort?

Sjukresekort. Om din vårdgivare anser att du är berättigad till sjukresa med taxi eller rullstolstaxi/specialfordon får du ett blått sjukresekort. Sjukresekortet gäller för alla resor som du har fått och kan komma att få, så spara kortet.