:

Vilka utbildningar har Lernia?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka utbildningar har Lernia?
 2. Vilka arbetsmarknadsutbildningar finns?
 3. Vem har rätt till arbetsmarknadsutbildning?
 4. Vad gör Lernia?
 5. Vad finns det för yrkesutbildningar?
 6. Vad behöver man för betyg för att bli apotekstekniker?
 7. Hur söker man en arbetsmarknadsutbildning?
 8. Vad kostar en arbetsmarknadsutbildning?
 9. Vem har rätt till aktivitetsstöd?
 10. Hur bra är arbetsmarknadsutbildning?
 11. Hur är det att jobba på Lernia?
 12. Vilka förväntningar har du på Lernia?
 13. Vad räknas som yrkesutbildade?
 14. Vad är en yrkesutbildning?
 15. Vad krävs för att bli apotekstekniker?
 16. Vilken utbildning behövs för att jobba på apotek?
 17. Hur söker man Studiestartsstöd?
 18. Kan Arbetsförmedlingen hjälpa till med utbildning?
 19. Hur mycket kan man få från Arbetsförmedlingen?
 20. Är arbetsmarknadsutbildningar CSN berättigade?

Vilka utbildningar har Lernia?

Lernia är vi specialiserade på yrkeshögskoleutbildningar inom IT, teknik, pedagogik och vård och omsorg. Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet.

Vilka arbetsmarknadsutbildningar finns?

Du som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen kan få gå en arbetsmarknadsutbildning. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du får gå utbildningen. Vi har arbetsmarknadsutbildningar inom områdena transport, entreprenad, service och teknik/industri.

Vem har rätt till arbetsmarknadsutbildning?

Du har fyllt 25 år. Du är yngre än 25 år och har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga. Du har fyllt 18 år och står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vad gör Lernia?

Som uppdragsanställd på Lernia Bemanning arbetar du ute hos våra kunder. Uppdragets längd varierar från uppdrag till uppdrag efter kundens behov.

Vad finns det för yrkesutbildningar?

Exempel på yrkesutbildningar är utbildningar för:
 • elektriker.
 • väktare.
 • betongarbetare.
 • snickare.
 • undersköterska.
 • polis.
 • kartograf.
 • bilmekaniker.

Vad behöver man för betyg för att bli apotekstekniker?

För att bli apotekstekniker behöver du inte ha läst någon specifik gymnasieutbildning. Ett bra val kan vara att läsa till exempel Vård- och omsorgsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet. Apotekstekniker utbildas inom yrkeshögskolan och utbildningen är 1,5 år lång (300 YH-poäng).

Hur söker man en arbetsmarknadsutbildning?

Du som fyllt 25 år och är arbetslös kan söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska vara inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Är du yngre än 25 år kan du i vissa fall få gå en arbetsmarknadsutbildning. Kontakta Arbetsförmedlingen för information.

Vad kostar en arbetsmarknadsutbildning?

Priset på arbetsmarknadsutbildningar har pressats, men varierar kraftigt i landet. En vecka på industriteknikutbildning kan kosta 4 800 kronor på en ort och 1 780 på en annan.

Vem har rätt till aktivitetsstöd?

Aktivitetsstöd. Arbetssökande som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan under programtiden få aktivitetsstöd om hen uppfyller villkoren för att arbetslöshetsersättning eller är över 25 år. ... Det innebär att dagar med aktivitetsstöd avräknas från en ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen.

Hur bra är arbetsmarknadsutbildning?

De kan visa upp ett bra resultat. 80 procent av kursdeltagarna går ut i jobb efter utbildningen, att jämföra med snittet på 40 procent för samtliga arbetsmarknadsutbildningar. – Vi har grupper där alla går ut i jobb, säger Träcentrums vd P-O Simonsson. Att de lyckas så bra beror på flera olika saker, tror han.

Hur är det att jobba på Lernia?

Lernia är du med och driver arbetet för ett hållbart samhälle där du kan göra skillnad – på riktigt. Vi arbetar med långsiktiga mål och ställer oss frågan hur vi kan få människor att bli anställningsbara och företag att blomstra både på lång och kort sikt.

Vilka förväntningar har du på Lernia?

Vi är pålitliga. Det vi lovar, det levererar vi, i tid och med rätt kvalitet. Vi är ärliga, öppna och tål genomlysning. På Lernia tar var och en ansvar för sin del, samtidigt som vi alla samarbetar för företagets och kundens bästa.

Vad räknas som yrkesutbildade?

Akademiska utbildningar som leder till en legitimation eller yrkesexamen, exempelvis ingenjör, sjukgymnast och socionom, kallas ibland akademiska yrkesutbildningar.

Vad är en yrkesutbildning?

Vad är en yrkesutbildning? Yrkesutbildningar eller YH-utbildningar är utbildningar med praktisk inriktning som ger dig som student möjligheterna att lära dig ett yrke inom en bransch med stor chans att få en anställning.

Vad krävs för att bli apotekstekniker?

Apotekstekniker utbildas inom Yrkeshögskolan och utbildningen är 1,5 år lång (300 YH-poäng). För mer information, kontakta utbildningsanordnare.

Vilken utbildning behövs för att jobba på apotek?

Utbildningen till apotekare är en yrkesexamen på masternivå och omfattar 300 hp motsvarande fem års heltidsstudier inklusive sex månaders praktik på apotek. Gå in på studera.nu för ytterligare information om apotekarprogrammet.

Hur söker man Studiestartsstöd?

Du ansöker om studiestartsstöd hos din hemkommun. De skickar sedan vidare din ansökan till CSN. Det går inte att ansöka direkt hos CSN. Du kan ansöka om studiestartsstöd flera gånger, under förutsättning att du har veckor kvar.

Kan Arbetsförmedlingen hjälpa till med utbildning?

Är du inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan du ha möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning. Det är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. ... Utbildningen är oftast från några veckor upp till 6 månader.

Hur mycket kan man få från Arbetsförmedlingen?

Om du uppfyller villkoren för a-kassa är beloppet som du får per dag samma som din dagpenning från a-kassan. Om du är utförsäkrad får du ersättning med 65 % av din dagsförtjänst så länge du är medlem i a-kassan. Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag.

Är arbetsmarknadsutbildningar CSN berättigade?

Är jag berättigad till CSN vid arbetsmarknadsutbildningar? Nej, men du har möjlighet att ansöka om ett aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning av Försäkringskassan. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information.