:

När kommer sopbilen Vallentuna?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer sopbilen Vallentuna?
 2. Vad kostar sophämtning Vallentuna?
 3. När töms mina sopor Heby?
 4. När hämtas trädgårdsavfall?
 5. När hämtas mina sopor Västerås?
 6. När töms mina sopor Köping?
 7. När hämtas trädgårdsavfall Stockholm?
 8. När hämtas trädgårdsavfall i Täby?
 9. När sophämtning?
 10. När töms mina sopor Örnsköldsvik?
 11. När hämtas mina sopor Ulricehamn?
 12. När hämtas mitt trädgårdsavfall?
 13. Hur länge töms trädgårdsavfall?
 14. När töms trädgårdsavfall Göteborg?
 15. När hämtas mina sopor Kalmar?
 16. Vilken tid hämtas sopor?

När kommer sopbilen Vallentuna?

Mobil återvinningscentral Varannan vecka kl. 16.30-19.30 kommer den mobila återvinningscentralen till olika platser i Vallentuna kommun. Där kan du lämna samma slags avfall som på en fast återvinningscentral. Det finns personal på plats som kan hjälpa dig med sorteringen.

Vad kostar sophämtning Vallentuna?

Slam hämtas regelbundet eller efter beställning. En grundavgift på 330 kr per år (inklusive moms) debiteras per abonnemang. Det tillkommer en avgift för eventuell extra slangdragning utöver 10 meter. Lyft av tunga brunslock som väger mer än 15 kg debiteras med 1 250 kr per tillfälle.

När töms mina sopor Heby?

Vi delar ut påsar under hösten vecka 41-50 (11 oktober – 15 december). Om du inte vill få påsar utdelade till din adress ber vi dig kontakta vår kundservice på 021-39 35 00 eller mejla till [email protected] Saknar du påshållare? Påshållaren hjälper till att hålla matavfallspåsen torr.

När hämtas trädgårdsavfall?

Trädgårdskärlet töms varannan vecka mellan vecka 9 och vecka 50. Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid trädgårdsskötsel. Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall.

När hämtas mina sopor Västerås?

7.00–16.00. Lunchstängt kl. 12.00–13.00 under sommarperioden, vecka 25–35.

När töms mina sopor Köping?

Permanentboende. Miva hämtar och tömmer normalt både kärlet för matavfall och kärlet för övrigt restavfall var fjortonde dag och all hämtning sker mellan kl 06-22. Med sökfunktionen ovan kan du se vilken dag vi tömmer ditt/dina sopkärl. Kontakta kundservice om du önskar en annan hämtningsintervall.

När hämtas trädgårdsavfall Stockholm?

Hämtning varannan vecka Du får ett stort avfallskärl på 370 liter där du lägger ner ogräs och löv osorterat och utan plastpåsar. Kärlet töms varan nan vecka med särskilda sopbilar under säsongen april – oktober. Inför tömning ställer du ut trädgårdskärlet på samma plats som ditt vanliga avfallskärl.

När hämtas trädgårdsavfall i Täby?

I grundavgiften för sophämtning ingår tre valfria hämtningar av trädgårdsavfall mellan april till och med november. Du kan beställa en eller flera extra hämtningar, se priser för olika val nedan. Vid beställning av regelbunden hämtning ingår 16 tömningar av ett 370 liters rullkärl från april till och med november.

När sophämtning?

Hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus hämtas varannan vecka. Vanligast är att man har ett 190 liters kärl vid sin fastighet.

När töms mina sopor Örnsköldsvik?

Miva hämtar och tömmer normalt både kärlet för matavfall och kärlet för övrigt restavfall var fjortonde dag och all hämtning sker mellan kl 06-22. Med sökfunktionen ovan kan du se vilken dag vi tömmer ditt/dina sopkärl. Kontakta kundservice om du önskar en annan hämtningsintervall.

När hämtas mina sopor Ulricehamn?

Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Hushåll i kommunen är skyldiga att lämna avfall till renhållaren enligt Ulricehamns kommuns renhållningsföreskrifter.

När hämtas mitt trädgårdsavfall?

Trädgårdskärlet töms varannan vecka mellan vecka 9 och vecka 50. Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid trädgårdsskötsel. Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall.

Hur länge töms trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka under trädgårdssäsongen, udda veckor 15-47 och jämna veckor 16-48. Vill du veta när ditt trädgårdstunna töms? Fyll i din adress så hittar du din hämtningsdag.

När töms trädgårdsavfall Göteborg?

Vi tömmer kärlet varannan vecka från mitten av april till november. När du beställer tjänsten får du veta vilka hämtdagar du kommer att få. Har du jämn hämtvecka tömmer vi vecka 16–46 varannan vecka. Har du udda hämtvecka tömmer vi vecka 17–47 varannan vecka.

När hämtas mina sopor Kalmar?

Övriga dagar hämtas avfallet som vanlig vardag. På hämtningsdagen behöver kärlen finnas tillgängliga mellan klockan 06.00 och 22.00.

Vilken tid hämtas sopor?

Miva hämtar och tömmer normalt både kärlet för matavfall och kärlet för övrigt restavfall var fjortonde dag och all hämtning sker mellan kl 06-22. Med sökfunktionen ovan kan du se vilken dag vi tömmer ditt/dina sopkärl. Kontakta kundservice om du önskar en annan hämtningsintervall.