:

Vad får man göra i ett skyddsrum?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man göra i ett skyddsrum?
 2. Finns det bunkrar i Sverige?
 3. Vem har hand om skyddsrum?
 4. Hur snabbt ska ett skyddsrum tömmas?
 5. Får man låsa ett skyddsrum?
 6. Hur ofta ska skyddsrum besiktigas?
 7. Hur många bunkrar finns i Sverige?
 8. Hur många skyddsrum finns det i Stockholm?
 9. Vilket ansvar har en fastighetsägare för skyddsrum?
 10. Får skyddsrum vara låsta?
 11. Får man riva skyddsrum?
 12. Får man borra i skyddsrum?
 13. Hur många bergrum finns det i Sverige?
 14. Får man låsa skyddsrum?
 15. Var är mitt skyddsrum?
 16. Hur funkar skyddsrum?
 17. Vem betalar för skyddsrum?
 18. Hur många bunkrar finns det i Sverige?
 19. Var ligger Riksbunkern?
 20. Har skyddsrum?

Vad får man göra i ett skyddsrum?

I ett skyddsrum ska det finnas, när det är iordningställt, vatten, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det finns inte livsmedel i skyddsrummen. I en krigssituation får man vara beredd på att det kan vara avbrott i till exempel vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet.

Finns det bunkrar i Sverige?

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. Det finns ett stort antal så kallade normalskyddsrum, oftast i vanliga bostadhus.

Vem har hand om skyddsrum?

Vem har ansvar för skyddsrummet i mitt hus? Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal.

Hur snabbt ska ett skyddsrum tömmas?

I fredstid används skyddsrummen ofta till andra saker, som förråd, garageplatser, cykelrum, omklädningsrum eller kanske till gymverksamhet. Kravet för att få använda utrymmena till något annat är att de kan tömmas och ställas i ordning till skyddsrum inom 48 timmar.

Får man låsa ett skyddsrum?

Exempel på vad som är tillåtet, utan intyg: Borra i vägg, tak och golv, men inte genomgående hål. Anordna rökevakuering genom reservutgången. Låsa skyddsrummet utan att göra ingrepp i skyddsrumsdörrarna.

Hur ofta ska skyddsrum besiktigas?

Om du äger ett skyddsrum och vill bygga om eller ändra något i skyddsrummet, ska du alltid kontakta behörig sakkunnig som ska kontrollera och skriftligen intyga att det du vill göra uppfyller de bestämmelser som finns. Ungefär vart tionde år besiktigar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skyddsrummet.

Hur många bunkrar finns i Sverige?

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser.

Hur många skyddsrum finns det i Stockholm?

År 2010 fanns det omkring 14 500 skyddsrum av varierande storlek med sammanlagt ca 1,7 miljoner platser i Stockholms län. Ett typiskt ”normalskyddsrum” i Stockholm byggt på 1970- eller 1980-talet är ett specialkonstruerat källarutrymme med lägenhetsförråd i ett vanligt hyreshus.

Vilket ansvar har en fastighetsägare för skyddsrum?

Fastighetsägaren ansvarar för skyddsrummen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att skyddsrummen bevaras, vilket bland annat görs genom tillsynskontroller. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste fastighetsägaren åtgärda dem.

Får skyddsrum vara låsta?

5 § En nyttjanderättshavare får inte hindra ägaren till en byggnad eller annan anläggning att inrätta skyddsrum eller att företa andra åtgärder enligt denna lag.

Får man riva skyddsrum?

Att göra vid avveckling Om MSB tillåter att skyddsrummet får avvecklas, ansvarar fastighetsägaren för att ta bort all skyddsutrustning från skyddsrummet. ... En certifierad skyddsrumssakkunnig måste även göra en avvecklingsbesiktning om hela skyddsrummet ska avvecklas. Avvecklingsbesiktningen bekostas av fastighetsägaren.

Får man borra i skyddsrum?

Exempel på vad som är tillåtet, utan intyg: Borra i vägg, tak och golv, men inte genomgående hål. Anordna rökevakuering genom reservutgången. Låsa skyddsrummet utan att göra ingrepp i skyddsrumsdörrarna.

Hur många bergrum finns det i Sverige?

– Om ni tittar på ingångstunnlarna ser ni att allihop går i en kurva, för att inte någon skulle kunna kunna skjuta rakt in i maskinhallen, förklarar Thomas medan vi promenerar in i berget genom den gigantiska tunneln. – Här inne finns 600 bergrum av olika storlekar insprängda i berget.

Får man låsa skyddsrum?

1 § Skyddsrum skall vara utformade och utrustade för att stå emot verkningarna av sådana stridsmedel som kan antas komma till användning i krig. Om det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av befolkningen i krig får skyddsrummen utformas och utrustas så att de i största möjliga utsträckning står emot sådana verkningar.

Var är mitt skyddsrum?

Mejla MSB: Skicka mejl till skyddsrum@msb.se och begär ett registerutdrag. Ange kommun, fastighetsbeteckning och om möjligt gatuadress för aktuell byggnad. Leta efter skylten: Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Hur funkar skyddsrum?

– Ett skyddsrum är inget primärt mål vid en attack. Det ska skydda mot tryckvåg och splitter från en bomb som slår ned i närheten av skyddsrummet, däremot är det inte säkert att det står emot en direkt träff. Det skyddar även mot gaser, radioaktivitet och biologiska stridsmedel.

Vem betalar för skyddsrum?

1 § Den som skall bygga och utrusta ett skyddsrum enligt 3 kap. 6 § har rätt till skälig ersättning av staten för sina merkostnader. 2 § Den som är skyldig att underhålla ett skyddsrum har rätt till skälig ersättning av staten för sina kostnader.

Hur många bunkrar finns det i Sverige?

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser.

Var ligger Riksbunkern?

Zonens exakta placering är förstås hemlig, men det är etablerat att den ska ha legat någonstans i Bergslagen - Närke, Värmland och Västmanland. I Midsommargryning placerar jag den fiktivt i Dalarna, strax söder om Vansbro, för att inte peka ut faktiska anläggningar.

Har skyddsrum?

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus, skolor och industrifastigheter. I fredstid får skyddsrummen användas som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler under förutsättning att det inte sänker rummets skyddsförmåga. Fastighetsägaren har ansvar för underhållet av skyddsrummet.