:

Vilket organisationsnummer har Stockholms stad?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket organisationsnummer har Stockholms stad?
 2. Vad gör Stadsledningskontoret?
 3. Är Stockholms stad en myndighet?
 4. Hur hittar man organisationsnummer?
 5. Vem är finansborgarråd i Stockholm?
 6. Vilka orter ingår i Stockholms stad?
 7. Vad gör stadsdelsförvaltningen?
 8. Hur många stadsdelar finns det i Stockholm?
 9. Hur får jag reda på mitt momsregistreringsnummer?
 10. Hur hittar man registrerade företag?
 11. Vad gör ett borgarråd?
 12. Vilka styr i Stockholm?

Vilket organisationsnummer har Stockholms stad?

Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar kommer från och med 2009 hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Samtliga förvaltningar har organisationsnummer 212000-0142.

Vad gör Stadsledningskontoret?

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. ... Stadsledningskontorets uppdrag att styra, utveckla och samordna stadens verksamhet utifrån majoritetens budget sker i nära dialog och samarbete med förvaltningar och bolag.

Är Stockholms stad en myndighet?

Vi är en myndighet och när du ansöker om till exempel bygglov, planändring, lantmäteriförrättning eller bidrag för bostadsanpassning krävs att vi är säkra på att beslut fattas på en rättssäker grund. Och då behöver vi vissa uppgifter från dig.

Hur hittar man organisationsnummer?

Ett organisationsnummer är en identitetsbeteckning för företag och föreningar. Du kan kolla vilket organisationsnummer ett företag har i e-tjänsterna Sök företagsfakta och Näringslivsregistret.

Vem är finansborgarråd i Stockholm?

Lista över finansborgarråd i Stockholms stad
NamnPolitisk tillhörighetÄmbetsperiod
Sten NordinModerata samlingspartiet – 20 oktober 2014
Karin WanngårdSocialdemokraterna20 oktober 2014 - 18 oktober 2018
Anna König JerlmyrModerata samlingspartiet15 oktober 2018 –

Vilka orter ingår i Stockholms stad?

Anmärkningar
 • Stockholms stad (808 484 inv.)
 • Solna stad (50 864 inv.)
 • Huddinge landskommun (27 028 inv.)
 • Sundbybergs stad (26 987 inv.)
 • Nacka stad (18 691 inv.)
 • Danderyds köping (8 818 inv.)
 • Djursholms stad (7 436 inv.)
 • Stocksunds köping (5 027 inv.)

Vad gör stadsdelsförvaltningen?

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för ett antal verksamheter utifrån ett geografiskt område. ... Det geografiska området kallas stadsdelsområde och är indelat i flera stadsdelar.

Hur många stadsdelar finns det i Stockholm?

Områden och stadsdelar Stockholms stad är indelad i 13 stadsdelsområden.

Hur får jag reda på mitt momsregistreringsnummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton.

Hur hittar man registrerade företag?

Oavsett företagsform är den som bedriver näringsverksamhet (med ett fåtal undantag) skyldig att anmäla sig för registrering hos Skatteverket. En sådan anmälan lämnar du enklast via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se.

Vad gör ett borgarråd?

Borgarråd är en titel för heltidsarvoderade politiker som är utsedda av Stockholms stad sedan Stockholms författningsreform 1920. ... Tillsammans bildar borgarråden borgarrådsberedningen, vilken förbereder ärenden för kommunstyrelsen. Därtill utser oppositionen fyra oppositionsborgarråd.

Vilka styr i Stockholm?

Stadens centrala politiska ledning finns i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och borgarrådsberedning. Borgarrådsberedningen består av borgarråden och fungerar som ett slags arbetsutskott för kommunstyrelsen. Finansborgarrådet är sedan 1994 även ordförande i kommunstyrelsen och brukar ses som kommunens politiska ledare.