:

Vad heter Sveriges folkdräkt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad heter Sveriges folkdräkt?
  2. Var kan man köpa folkdräkt?

Vad heter Sveriges folkdräkt?

Rekonstruerade och komponerade dräkter kallas även bygdedräkter och sockendräkter: En dokumenterad dräkt har bevarade plagg från den tid då dessa användes traditionellt i ett visst område, det vill säga fram till 1850-talet – före industrialismen. Brukarna av dräkterna var främst allmogen.

Var kan man köpa folkdräkt?

Välkommen till folkdräktsmarknad.se.